Dzesãc przëkôzaniów kòmpùtrowi etyczi

To ju kòl 14 lat jak Wastka Arlene Rinaldi z Ùniwersytetu na Florydzé òpùblikòwa swòje Wskôze dlô brëkòwników ë Netikéta (User Guidelines and Netiquette). Zmòtiwòwôła jã do tegò pòtrzéba òpracowaniô wskôzów dlô wszëtczich internetowëch protokòlów, bë ùmòżlëwic brëkòwnikòm (bëło to pisóné z z mëszlą ò Uniwersytecé Floryda) fùlwôrtny przistãp do wszëtczich dostónków séce, gwarantëjąc téż òdpòwiedzalnotã za ôrt przistãpù ë przëkôzu wëdowiédzë przez internet (pòlską wersëjã szło przódë nalezc na starnach Gduńsczi Pòlitechniczi, môlową kòpijã tegò tekstu mòże przeczëtac tuwò ).

Tekst nie je nowi, a i kładzenie cëskù na òdpòwiedzalnotã za to co sã robi, tu dokładno w internecé, nie je téż niczëm nowim dejade mòże dzëwòwac, że je nót to wkół pòwtôrzac. No, ale co sã dzewòwac, jak sã pòmëszli jak stôre je Dzesãc Bòsczich Przëkôzaniów, a lëdze jak kradle tak kradną ë jak zabijôle tak téz zabijają dali, to ju nick nie dzewùje. Zakùńczenié Wskôzów dlô brëkòwników… A. Rinaldi Dzesãcoma przëkôzaniama kòmpùtrowi etyczi stôwô sã tede czims baro logicznëm, te chcã téż Wama, w wòlnëm dolmaczënkù, tuwò przedstôwic.

 1. Nie brëkùjë kòmpùtra do tegò bë szkòdëc drëdżim.
 2. Nie narëszëwôj drëdżim robòtë w kòmpùtrach.
 3. Nie zazerôj bez zezwòleniô do cëzych lopków.
 4. Nie brëkùjë kòmpùtra do tegò bë krasc.
 5. Nie brëkùjë kòmpùtra bë dawac falszëwe dokôzë.
 6. Nie brëkùjë ani nie kòpérëjë programów za jaczi të nie zapłacëł.
 7. Nie brëkùjë cëzych kòmpùtrowëch dostónków bez aùtoryzacëji.
 8. Nie przëwłaszczewôj do se intelektualni robòtë drëdżich.
 9. Mëszlë ò spòlecznëch kònsekwencëjach programë jaką piszesz.
 10. Brëkùjé kòmpùtra z rozmësłã ë òstróżnotą.

2 thoughts on “Dzesãc przëkôzaniów kòmpùtrowi etyczi

 1. Mark

  No i swiãtëch to nie dô. Stądka ni ma co nikògò skarżëc, blós wôrt je ò tim pòmëszlëc co sã robi ë czë je to wszëtkò pò prôwdze taczi “OK”.

  Reply
 2. michol

  Lëdze to mają ju wiedzóné, leno grãdo je choba tak sã do tegò dopasëwac. Ùtcëwòsc ë mëslenié nie są terô widzałe 😉

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *