Firefox ë fùsbala

Wtëkôcz w robòce

Lubòtnicë Mésterstwów Swiata w Fùsbale ë Firefoxa mògą w tim przezérnikù zainstalowac baro prakticzny wtëkôcz z Joga.com. Dzãka niemù jmòże ùzdrzec nié le blós same rezultatë meczów, ale téż całi jich przebieg (czë chto dostôł żółtã kartkã, chto strzelëł gòla ëtp) razã z tématicznëma wideòklipama ë diskùsjowima karnama. Je mòżno téż przëòbléc tak przezérnik bë dostôł farwë kraju za jaczim jesma, czë jaczi sã nama zwëczajno widzą – automatno ùstôwiają sã farwë domëslnegò jãzëka Firefoxa.
Baro przëdatny wtëkôcz dlô wszëtczëch kibòlów – a wiãc téz dlô mie 😀 . Mòże ë piszã ò tim tidzéń za pózdno, le przez tã fùsbalã to mòm terô mało czasu na pisanié 😉 . Jak to wëzdrzi w ptaktice, mòżeta òbôczëc z bòkù.

Adresa zladënkù: http://www.mozilla.com/add-ons/jogacompanion/

6 thoughts on “Firefox ë fùsbala

 1. Mark

  Jo, le to sã zarô skùńczi – jesz blós trzë tidzénie ë bãdze pò MS.
  Ta twòja brutka mùszi sã do tegò przenãcëc 🙂 – z chłopama to ju tak je.

  Reply
 2. michol

  Në jo, to sã tak letkò gôdô… òna tak nie rozmie i nick z tim nie mògã zrobic 🙂 Bëlno dlô ni je, że jô nie òbzeróm wszëtczich meczow, leno blós te co są dlô mie zajimne, co tikô sã meczów pòlsczich (doch nie je ich wiele ;-)) japòńsczich, kòrejańsczich ë jô téż widzôł mecze Ganë chtërnã të lëdôsz 🙂 Òkróm tegò jô òbzeróm co sã najdze, leno nie wiedno jô mògã zdrzec w TV (robòta mie ògraniczô 🙂 Tak pò prôwdze, to blós dzysô jô nie widzôł meczów (nawetka Ganë) bò zrobił jem grila ë miôł wszëtkò w rzëc~m (bò tak jem wkur… na karno z mòjégò kraju). Jô cã rzeknã, że mësterstwò swiata to choba wëzwëskô we mie nôgòrszi wseczëca (terô jô nôbarżi nie lëdôm ekwadorsczich fùsbalistów ;-)) Në jo, a tak pò prôwdze a bez pòdsmiéwków, to nót dac òd se përznã pòjudżi, doch rasëznô je wiele (wiele, wiele, wiele) barżi lëchô òd przegraniô (jô cã to rzeknã nie-rasistowsczi-a-kaszëbsczi-streetpunk 😉 Niech le dobãdzë lepszi! Oi! 🙂

  Reply
 3. michol

  Ech, mòjô fela… To bëłô òdpowiesc na wczasniészą dopòwiesc… Mie choba dzysô nick nie jidze tak jakno jô bë chcôł. Wejle, Ghana wëgra z Czechama (hmmm… chto mëszlôł, że mdze jinaczi???) a blós to bëło tak jak jô mëszlôł 😉

  Reply
 4. Mark

  Jo, fejn że téż kraje, jaczich nie je stac na sztab pòmôdżérów jak n.p. je w westrzódno ë zôpôdnoeùropejsczich fùsbòlowëch karnach (czë to Anielczicë, Miemcë ë całô reszta “bògatëch” krajów), są w sztãdze dobrze zagrac ë wëgrac. Te kraje tak pò prôwdze mają małe szanse na to bë dalek zańc, nie są w sztãdze zainwestowac tëli detków dlô regeneracëji fùsbbòlowegò karna jak Eùropejczicë, czë nawetka Brazilëjô czë Argentina co są òbarchniałi na pùnkce fùsbalë. Dlôte króm Pòlsczi (żle ta grô) jem w MS téż za afrikańsczima krajama.

  Reply
 5. Mark

  Në ë Ghana je dali, blós nie le òna, bò téż Australëjô, co mie (pò tim jak jô widzôł zapiarcë w jich grze ë chãcë wëgraniô) sã baro widzi.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *