Firefox ë fùsbala

Wtëkôcz w robòce

Lubòtnicë Mésterstwów Swiata w Fùsbale ë Firefoxa mògą w tim przezérnikù zainstalowac baro prakticzny wtëkôcz z Joga.com. Dzãka niemù jmòże ùzdrzec nié le blós same rezultatë meczów, ale téż całi jich przebieg (czë chto dostôł żółtã kartkã, chto strzelëł gòla ëtp) razã z tématicznëma wideòklipama ë diskùsjowima karnama. Je mòżno téż przëòbléc tak przezérnik bë dostôł farwë kraju za jaczim jesma, czë jaczi sã nama zwëczajno widzą – automatno ùstôwiają sã farwë domëslnegò jãzëka Firefoxa.
Baro przëdatny wtëkôcz dlô wszëtczëch kibòlów – a wiãc téz dlô mie 😀 . Mòże ë piszã ò tim tidzéń za pózdno, le przez tã fùsbalã to mòm terô mało czasu na pisanié 😉 . Jak to wëzdrzi w ptaktice, mòżeta òbôczëc z bòkù.

Adresa zladënkù: http://www.mozilla.com/add-ons/jogacompanion/

  1. Fejn wticzka, leno mój mùlk gôdô, że tegò fùsbala je ju za wiele w TV, a terô to dô gò jesz w przezérnikù 😉

  2. Jo, le to sã zarô skùńczi – jesz blós trzë tidzénie ë bãdze pò MS.
    Ta twòja brutka mùszi sã do tegò przenãcëc 🙂 – z chłopama to ju tak je.

  3. Në jo, to sã tak letkò gôdô… òna tak nie rozmie i nick z tim nie mògã zrobic 🙂 Bëlno dlô ni je, że jô nie òbzeróm wszëtczich meczow, leno blós te co są dlô mie zajimne, co tikô sã meczów pòlsczich (doch nie je ich wiele ;-)) japòńsczich, kòrejańsczich ë jô téż widzôł mecze Ganë chtërnã të lëdôsz 🙂 Òkróm tegò jô òbzeróm co sã najdze, leno nie wiedno jô mògã zdrzec w TV (robòta mie ògraniczô 🙂 Tak pò prôwdze, to blós dzysô jô nie widzôł meczów (nawetka Ganë) bò zrobił jem grila ë miôł wszëtkò w rzëc~m (bò tak jem wkur… na karno z mòjégò kraju). Jô cã rzeknã, że mësterstwò swiata to choba wëzwëskô we mie nôgòrszi wseczëca (terô jô nôbarżi nie lëdôm ekwadorsczich fùsbalistów ;-)) Në jo, a tak pò prôwdze a bez pòdsmiéwków, to nót dac òd se përznã pòjudżi, doch rasëznô je wiele (wiele, wiele, wiele) barżi lëchô òd przegraniô (jô cã to rzeknã nie-rasistowsczi-a-kaszëbsczi-streetpunk 😉 Niech le dobãdzë lepszi! Oi! 🙂

  4. Ech, mòjô fela… To bëłô òdpowiesc na wczasniészą dopòwiesc… Mie choba dzysô nick nie jidze tak jakno jô bë chcôł. Wejle, Ghana wëgra z Czechama (hmmm… chto mëszlôł, że mdze jinaczi???) a blós to bëło tak jak jô mëszlôł 😉

  5. Jo, fejn że téż kraje, jaczich nie je stac na sztab pòmôdżérów jak n.p. je w westrzódno ë zôpôdnoeùropejsczich fùsbòlowëch karnach (czë to Anielczicë, Miemcë ë całô reszta “bògatëch” krajów), są w sztãdze dobrze zagrac ë wëgrac. Te kraje tak pò prôwdze mają małe szanse na to bë dalek zańc, nie są w sztãdze zainwestowac tëli detków dlô regeneracëji fùsbbòlowegò karna jak Eùropejczicë, czë nawetka Brazilëjô czë Argentina co są òbarchniałi na pùnkce fùsbalë. Dlôte króm Pòlsczi (żle ta grô) jem w MS téż za afrikańsczima krajama.

  6. Në ë Ghana je dali, blós nie le òna, bò téż Australëjô, co mie (pò tim jak jô widzôł zapiarcë w jich grze ë chãcë wëgraniô) sã baro widzi.

  1. No trackbacks yet.

return top

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô. Czëtôj wicy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamkni