Internetowi przezérnik K-Meleon ë jegò kaszëbsczi dolmaczënk

K-Meleon je malińczim ë chùtczim internetowim przezérnikã, na platfòrmã Windows, zjisconym pòd GNU GPL ë òpiartim na pòchòdzącym z Mozilli nëkù Gecko. Dôwô òn mòżnotã brëkòwaniégò najich ùlëbników z Netscapa, Operë ë IE, dopasowaniégò do se: menu, lëstwë przërëchtënków ë skródzeniów. Jidze w nim téż òdstôwic òkna ‘popup’a, a òd wersëji 0.9x zamëkô òn w se téż czëtôrza nowinów RSS.

Pòpiérô wnet wszëtczé sztandardë W3C (World Wide Web Consortium) , jakno np.: CSS, CSS2, JavaScript, DOM, HTML4, XHTML, ëtd…. , a: Je nót dodac, że : IE 4, IE 5, IE 5.5, IE6, jakno ë Netscape 4.x nie trzimią sã za baro sztandardów W3C . Z IE familiji robi to nôlepi wersëjô 5.5 ë do tegò le jegò wersëjô na MAC’a.

Wiôldżim plusã K-Meleon‘a je króm kòmpatibilnosce ze sztandardama W3C na gwës to, że je gò mòżno téż letkò zrëszëc na starszëch kòmpùtrach, co bëło dlô mie wôżne przë welowaniém przezérnika do dolamczënkù na kaszëbsczi.
Kòl kùńca 2002 rokù stałe dlô mie do welaceji na platfòrmã Windows (z “czëstëch” przezérników bez dodatkòwëch òptacëji jakno e-mailowô programa ëtp):

  • Phoenix (pòzdze Firebird – terô znôny jakno Firefox)
  • Beonex Communicator
  • ë K-meleon

Dosc wczasnô wersëjô ë sztridë wkół Phenixa (szło m.jin. ó to czë je nót rozdzelac przezérnik Mozillã , czë téż lëpi robic nad nią dali – tuwò bëło ju klôr, że ùdba Mozillë póńdze w tim czérënkù, a nowi przezérnik jaczi z tegò wëszëd òkôzôł sã jak na te czasë “hitã”), a przë Beonexe wiôlgòsc lopka jaczi je do zladowaniô, sprawiłë że padło na K-Meleon‘a.

K-Melon mô równak swòjé minusë:

  • nie je mòżno gò przedolmaczëc w 100% na kaszëbsczi jãzëk (K-Meleon brëkùje kòdowaniô ASCII), przez to je mùsz ùproszcziwac kaszëbsczi òsoblëwi lëtrë
  • nie je mòzno w nim pisac ònline w 100% pò kaszëbskù, bò nie wspierô Unikòdu

K-Meleon to dobri przezérnik, równak w dzysdniowëch czasach, jak ju mòżemë pisac w internecé pò kaszëbskù dzãka czerownikòwki tastaturë Piotra Fòrmellë na Windowsa NT/2000/XP, je nót nama nowi barżi fùnkcjonalni . Wôrt je pòmëslec mòże ò dolmaczënkù dosc rozkòscerzonégò Firefox’a.
Jakbë na to nie wzerôł, kaszëbsczi K-Meleon je ju sztëczkã historëji bëtnosce kaszëbsczégò jãzëka w kòmpùtrach.

Autorama kaszëbsczégò dolmaczënkù z rokù 2002. są Mark Kwidzińsczi ë Tomk Ùlenberg.
Dalszé wersëje dolmaczëł Mark Kwidzińsczi.

Domôcô starna ùdbë: http://kmeleon.sourceforge.net/
Kaszëbsczi dolmaczënk: http://k-meleon.kaszubia.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *