JO! dlô kaszëbsczégò Linuksa

JO dlô kaszrbsczégò Linuksa

Pòd parolą “JO! dlô kaszëbsczégò Linuksa” mómë zrëszoné starnã wspiarcô dlô kaszëbsczégò Linuxa. Jak narô blós z jednëma pòdstarnama dolmaczënkù pùltu KDE na kaszëbsczi.
Ò sami deji pisôł ju Michôł ù se, a jô sóm na fòrumie przë starnach Kaszubia.com. Fòrum to òstałó zrëszoné z mëslą ò kaszëbsczim Linuxe – mòże jeden, czë drëdżi czëtińc to ju dozdrzôł. Nie je mòżno gwës narô rzec ò wiôldżi aktiwnocë na nim, je òno narô (dlô naju dwóch) placã do archiwizowaniô rozwiju sami ùdbë – mòże z czasã sã to jesz jakò rëszi. (Dodòné pòzdze: fòrum òstało zamkniãté bez zwëczajny felënk lëdzi do wespółrobòtë) Cawnota wëzdrzi jak narô tak, że kòncentrëjema sã na dolmaczënkù desktopù KDE, bë chòc z tim póńc do przódkù ë wëdostac z niegò – z czasã – fùlwôrny kaszëbsczi pùlt. Paralerno dodôwômë téż naji dolmaczënczi do ùdbë Ubuntu Linux, bë na nen ôrt wëdostac jak narô chòc jedną distribùcëjã jakô bë zamëkôła w se dzéle w kaszëbsczim jãzëkù.
Czas pòkôże jak sã to rozwinie. Mògã òd se le rzec, że te robòczé dzéle jaczich ju ù se na kòmpùtrach brëkùjemë wëzdrzą fejn ë są w sztãdze kąsk pòdbùdowiwac do dzalszi robòtë.

Wicy wëdowiédzë pò kaszëbskù:

 1. A Firefoksem po kaszubsku nie bylibyście zainteresowani? 😉 Ślązacy już wkrótce będą mieć swojego. Kaszubska, w przeciwieństwie do śląskiej, mogłaby mieć nawet status oficjalnie wspieranej lokalizacji, tak jak np. baskijski.

 2. Witôj

  Generalno to je tak, że proszã ò to, bë pisac na tëch starnach blós w kaszëbsczim jãzëkù 🙂 . Nie wôżne jak, le pò kaszëbskù.
  OK, twòje pëtanié òstôwiã.

  Co jô móm ce na to rzec?
  Òd 2002 rokù je przistãpny K-Meloon w kaszëbsczim jãzëkù (na Windowsa), terô je ju Konqueror, jakno part KDE na Linuxa, a za szterk bãdze ju jakò takò przedolmaczné dzél KDE bë szło gò brëkòwac w kaszëbsczim jãzëkù. Przińdze gwës téż czas na Firefoxa, le wszëtkò w swòjim czasë – robòtë przë dolmaczënkù Linuxa je dosc tëli ë jak narô kòncetrëjema sã na tim, a w tim ju je òficjalnô kaszëbskô lokalizacëjô.

  Chcec to ma bë chcelë wiele, le trza bëc téż kąsk realistą ë miec starã ò to, bë robic efektiwno.

  Pòzdrówczi

  Mark

 3. Czej nawetka wikszi dzél Kaszëbów nie rozmie pisac pò kaszëbskù, tedë nie je choba nót żãdac òd Pòlôchów pisania w naji mòwie. A marcoos Kaszëbą na gwës nie je 🙂

  Jô téż ju mëslôł, żebë zrobic dolmaczënk Firefoksa (a téż Thunderbirda) kò doch pòdspòdlé ju mómë (je nim dolmaczënk K-Meleona) a wierã wiémë ju jakno dolmaczënk kòmpùtrowich programów robic 😉 . Jo nawetka sã wzął ë jednegò razu sprôwdzëł czë je jakò mòżlewòta ë jak òstac òficjalnym teamã w nym projekce. Ë do terô nie wiém jakno to zrobic 🙂 Kaszëbsczé wersëjë programów ôpenzdrojowëch mògą téż naczérowac lëdzy na taką małą mësl, żebë òbaczëc całowną kaszëbską systemã…

  Je téż tak, mëslã, że ù ce je juwerno, że czasã móm chãc zdolmaczëc cos jinszëgò a nié blós KDE. Cos taczégò, żebë widzëc efekt ju za sztërk a nié dwa abò wicy lat (chòc pò prôwdzë cos ju w tim linukse pò kaszëbskù je 🙂 ). Z drëdżi starnë, mie je nót téż programów w kaszëbsczim dlô Windowsa (np. pòcztowé kùńdë jaczim je Thunderbird) a òbaczë téż, że pòd Linuksa Firefox je nôczãsczi brëkòwaną programą.

  Jô móm téż w swòjim blogù napisóny, że zrobiã téż jaczi dolmaczënk programów dlô Windë… Tedë czej nalezã përznã czasu, téj òbaczã co sã dô z tim zrobic.

  A jesz jedno mie bë so widzało – OpenOffice.org pò kaszëbkù… Le to ju je jina historëja, tu jesz nót mdze pòrobic przë słowiznie, żebë tak so za to wząc.

 4. Në jo, jô z tim kaszëbsczim to sã to tak ùbzdôrôł, że je tëli placów bë pisac pò pòlskù ò kaszëbsczich temach, że nie je jesz nót tuwò to robic. To bëła le takô mësla, a prakticzno to jak zdrzësz móm ten pòst òstôwioné, to ju mòże je jaczi merk zmiane pòzdrzatkù na to 😉 .

  A co do Firefoxa, to jô ju swòje tuwò napisôł (pò slédny aktualizacëji) na tich starnach w teksce ò k-meleonie

  – je to na kùńcu. 🙂

  Në to jak sóm widzysz jem za tim, le nie wiem czë bãdã w sztãdze sã jesz za to wzyc – jakòs slédno robiã przë wielu ùdbach na rôz a dzeń mô le 24 gòdzënë ë czasu nie sygô.

  Pòzdrówczi

  Mark

 1. No trackbacks yet.

return top

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô. Czëtôj wicy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamkni