Kaszëbsczi Linux w “Gazeta wyborcza”

Dzysô “Gazeta wyborcza” òpùblikòwôła krótczi tekst ò kaszëbsczim Linuksë (terô le przistãpny je wëjimk: http://serwisy.gazeta.pl/metro/1,75934,3849600.html) . Króm pôrã mało wôżnëch zmiłków (miało bëc n.p. soft-wôra), je to generalno baro czekawi teskt, dzãka jaczémù dô sã mòże kąsk przëblëżëc ùdbã dolmaczënkù Linuksa na kaszëbsczi, ò jaczim piszemë z Michôła Òstrowsczim ju cziles ksãżëców ë przë jaczi jesma aktiwni. Rôczã do czëtnictwa, wëspółrobòtë przë ùdbie, a tëch co bë chcelë miec ju terô swòjegò kaszëbsczégò Linuksa ò łączba z nama – wëslemë Wama pòmòc w instalacëji kaszëbsczich lopków do Linuksa Kubuntu.

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

return top

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô. Czëtôj wicy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamkni