Kaszëbsczi Linux w “Gazeta wyborcza”

Dzysô “Gazeta wyborcza” òpùblikòwôła krótczi tekst ò kaszëbsczim Linuksë (terô le przistãpny je wëjimk: http://serwisy.gazeta.pl/metro/1,75934,3849600.html) . Króm pôrã mało wôżnëch zmiłków (miało bëc n.p. soft-wôra), je to generalno baro czekawi teskt, dzãka jaczémù dô sã mòże kąsk przëblëżëc ùdbã dolmaczënkù Linuksa na kaszëbsczi, ò jaczim piszemë z Michôła Òstrowsczim ju cziles ksãżëców ë przë jaczi jesma aktiwni. Rôczã do czëtnictwa, wëspółrobòtë przë ùdbie, a tëch co bë chcelë miec ju terô swòjegò kaszëbsczégò Linuksa ò łączba z nama – wëslemë Wama pòmòc w instalacëji kaszëbsczich lopków do Linuksa Kubuntu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *