Open Directory Project

Wiadło ò zamkniãcym kataloga ODP

Open Directory Project, zwóny téż DMoz òd Directory Mozilla, – bëł w latach w latach 1998–2017  òtëmkłą ùdbą stôwiającą se za zgrôw zrëchtowanié wiarëwôrtnëgò kataloga internétowich dostónków. ODP bëł rëdagòwóny  przez dobrowòlników. Zamëkôł w se wicy jakno 4 milionë lënków zebrónëch w 460 000 témòwëch kategòrëjach. Bëł to nôwikszi ë nôbarżi wiarëwôrtny zdrój wëdowiédzé, do chtërnegò òdwòłiwałë sã wszëtczié, wôżne szëkôrzé: òd AltaVista – przez Google – pò Yahoo.

Kaszëbskòjãzëkòwi dzél ODP òstôł zrëszony w stëcznikù 2002. rokù ë bëł pierszą kaszëbskòjãzëkòwą ôpen ùdbã w sécë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *