Pierszô kaszëbskô òperacjowô systema

7 czerwińc tegò rokù stôł sã przełomòwim datumã w kaszëbsczi infòrmatice. Spëtôta sã gwës dlôcze to? A dlôte, że w wczora je wëszłô pierszô òficjalnô linuksowô distribùcëjô (kubuntu 7.10 – w swòji pierszi wersëji alfa, kùncowé wëdanié bãdze w rujanie), jakô dôwô ju mòżnotã wëbierkù kaszëbsczégò jãzëka, jakno domëslnegò jãzëka systemë, zwëczajno z lëstë. Bez to mòżemë ju pisac ò tim, że mómë pierszą kaszëbską òperacjową systemã, bò nié le blós klawiatura dôwô mòżnota pisaniô pò kaszëbskù, le téż samô systema je ju w dzélu skaszëbionô.

Je to wëdarzenie casno sparłączoné téż z tim, że 22 môja ùżëczonô òsta nowô wersëjô graficznegò òkrãżô KDE w swòji wersëji 3.5.7, jakô zamëkô ju w se kaszëbsczé jãzëkòwé lopczi (zdrzëta na starnach KDE).
Nad dolmaczënkã KDE, a téż dolmaczënkã Ubuntu, do jaczégò familëji przënôleżi Kubuntu, robi ju wiele ksżëców kaszëbsczé karno dolmôczów (Michôł Òstrowsczi ë Mark Kwidzińsczi) ë to dzãka ti robòce mòżemë terô brëkòwac kaszëbsczégò w Linukse. Do zrobieniô je jesz baro wiele, nót je jesz wiele pòprôwków, le to nôwôżniszé ju mómë za sobą – kaszëbsczi je do swiata wëszłi ë mëszlã, że nie dô sã gò ju z tegò infòrmaticznegò môlu wëcopnąc.

  1. A jô mëszlã, że jesz dô sã rëmnãc kaszëbiznã z infòrmaticzi 😉 . Sygnie, że bãdze felowac dolmaczów, czë ùsôdzców kaszëbskòjãzëkòwich starnów… Infòrmatika tak chùtkò jidze w przódk, że bez lëdzy zdżinie nawtka to, co ju je. Zdrzë chòc na wiadła w dolmaczënkach. Nawetka czej mómë zacwierdzony ë wëdóny KDE 3.5.7 pò kaszëbskù, to ju dlô KDE 4.0 bëło cos kòle 3000 wiadłów (blós z tegò co ma ju miała przedolmaczoné) do pòprawë abò dolmaczëniô (nie rechùjã tuwò lopków jaczi nie są rëszony w sztabilnym KDE).

    Në le jak na to nie zdrzëc, to robòta bëła stolemnô. Do tegò je to nôwikszi kaszëbskòjãzëkòwi projekt, leno nie barô jidze tegò dozdrzec w kaszëbsczich mediach…

  2. Rëmnąc to sã dô wszëtkò 😛 – jô to narô pisôł zdrząc przez nają robòtã. Mëszlã, że dómë radã wprowadzëc mùszebné zmianë w lopkach do KDE 4.0 ë nawetka, że zrobimë wicy, bë nie miec też stracha ò to co bãdze pòzdze.

    A kaszëbsczé media wëdôwają sã bëc ti dbë, że nie je nót za taczima ùdbama wzérac. Nie jem w sztãdze zrozmiec taczégò redachtosczégò pòzdrzatkù. Mòże na ùdba je doch za małô bë ò tim gôdac….

    Róbma swòje ë le do przódkù.

  1. No trackbacks yet.

return top

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô. Czëtôj wicy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamkni