Pierszô kaszëbskô òperacjowô systema

7 czerwińc tegò rokù stôł sã przełomòwim datumã w kaszëbsczi infòrmatice. Spëtôta sã gwës dlôcze to? A dlôte, że w wczora je wëszłô pierszô òficjalnô linuksowô distribùcëjô (kubuntu 7.10 – w swòji pierszi wersëji alfa, kùncowé wëdanié bãdze w rujanie), jakô dôwô ju mòżnotã wëbierkù kaszëbsczégò jãzëka, jakno domëslnegò jãzëka systemë, zwëczajno z lëstë. Bez to mòżemë ju pisac ò tim, że mómë pierszą kaszëbską òperacjową systemã, bò nié le blós klawiatura dôwô mòżnota pisaniô pò kaszëbskù, le téż samô systema je ju w dzélu skaszëbionô.

Je to wëdarzenie casno sparłączoné téż z tim, że 22 môja ùżëczonô òsta nowô wersëjô graficznegò òkrãżô KDE w swòji wersëji 3.5.7, jakô zamëkô ju w se kaszëbsczé jãzëkòwé lopczi (zdrzëta na starnach KDE).
Nad dolmaczënkã KDE, a téż dolmaczënkã Ubuntu, do jaczégò familëji przënôleżi Kubuntu, robi ju wiele ksżëców kaszëbsczé karno dolmôczów (Michôł Òstrowsczi ë Mark Kwidzińsczi) ë to dzãka ti robòce mòżemë terô brëkòwac kaszëbsczégò w Linukse. Do zrobieniô je jesz baro wiele, nót je jesz wiele pòprôwków, le to nôwôżniszé ju mómë za sobą – kaszëbsczi je do swiata wëszłi ë mëszlã, że nie dô sã gò ju z tegò infòrmaticznegò môlu wëcopnąc.

2 thoughts on “Pierszô kaszëbskô òperacjowô systema

 1. Michôł

  A jô mëszlã, że jesz dô sã rëmnãc kaszëbiznã z infòrmaticzi 😉 . Sygnie, że bãdze felowac dolmaczów, czë ùsôdzców kaszëbskòjãzëkòwich starnów… Infòrmatika tak chùtkò jidze w przódk, że bez lëdzy zdżinie nawtka to, co ju je. Zdrzë chòc na wiadła w dolmaczënkach. Nawetka czej mómë zacwierdzony ë wëdóny KDE 3.5.7 pò kaszëbskù, to ju dlô KDE 4.0 bëło cos kòle 3000 wiadłów (blós z tegò co ma ju miała przedolmaczoné) do pòprawë abò dolmaczëniô (nie rechùjã tuwò lopków jaczi nie są rëszony w sztabilnym KDE).

  Në le jak na to nie zdrzëc, to robòta bëła stolemnô. Do tegò je to nôwikszi kaszëbskòjãzëkòwi projekt, leno nie barô jidze tegò dozdrzec w kaszëbsczich mediach…

  Reply
 2. Mark

  Rëmnąc to sã dô wszëtkò 😛 – jô to narô pisôł zdrząc przez nają robòtã. Mëszlã, że dómë radã wprowadzëc mùszebné zmianë w lopkach do KDE 4.0 ë nawetka, że zrobimë wicy, bë nie miec też stracha ò to co bãdze pòzdze.

  A kaszëbsczé media wëdôwają sã bëc ti dbë, że nie je nót za taczima ùdbama wzérac. Nie jem w sztãdze zrozmiec taczégò redachtosczégò pòzdrzatkù. Mòże na ùdba je doch za małô bë ò tim gôdac….

  Róbma swòje ë le do przódkù.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *