Wikipëdijô w kaszëbsczim jãzëkù

Kaszëbskòjãzëkòwô wersëjô Wikipedijë

Slédnegò strumiannika 2004 rokù òstała zrëszonô ùdba Wikipediji (http://wikipedia.org) w kaszëbsczim jãzëkù – Kaszëbskô Wikipedijô (http://csb.wikipedia.org). Zôczątk dała zrëszónô w stëcznikù 2001 rokù ùdba w anielsczim jãzëkù (http://www.wikipedia.org).

Ji zgrôwã je ùsôdzenié wòlny, internetowi encyklopediji. Wikipedijô to równak wicy jakno le encyklopedijô, to internetowô spòlëzna – zrzesz ùsôdzców, chtërnëch parłãczi zbiérnô deja ë zgrôwë.

Part w kaszëbsczim jãzëkù je w fazé rozwiju, a jegò dinamikã nie nôleżi przërówniwac do “wiôldżich” jãzëków, zanôléży òna równak òd naji aktiwnotë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *