Zymkòwé pòrządczi

Pòrządczi ò jaczich chcã Wama napisac tikają sã tak pò prôwdze nié le blós starnów kaszubia.com, a téż together.pl, linuxcsb.org, czetnica.kaszubia.com ë czetnica.org.

Na sómëch starnach kaszubia.com móm zamkniãté diskùsjowé fòrum sparłączoné z dolmaczeniém Linuksa. Pò testowim cządze, jaczi dérowôł czile ksãżëców, szło dozdrzec, że zaczekawienie ną tematiką bëło prakticzno równe 0. Pòmijóm pòstë Michôła, le z tim ë tak dolmaczimë dali wszelejaczé programë ë dzéle Linuksa ë do tegò nie je nama nót fòrum. Linuksowé pòstë òstałë (te co sã nadałë) przeniosłé na starnë linuxcsb.org – to téż bë całą wëdowiédzã ò tim szło téż nalezc na jednym placu.
To samò stało sã téż z wpsënkama ze starnów together.pl, jaczé rëchtowôł Michôł. Piszã rëchtowôł, bò na adresa za sztërk nie bãdze ju przistãpnô, a na ji placu pòkôza sã Czëtnica .

Czëtnica
Deja Czëtnice nie je nowô ë nie je téż kaszëbsczim pateńtã 😉 , le w ti wersëji jaką chcema Wama jã terô przedstôwic taką na gwës westrzód kaszëbskòjãzëkòwich starnów je. Jak narô to bëła przistãpnô Kaszëbską czëtnicã (czetnica.kaszubia.com) z wëjimkama tekstów kaszëbsczich ùtwórców, jakno ë dolmaczënczi na starnach Michôła (together.pl) ë mòjëch – tuwò na kaszubia.com . Chcemë to zebrac do grëpë na adrese czetnica.org ë dofùlowac dolmaczënkama wëjimków z nowi lëteraturë – nié le blós kaszëbsczi. Starnë nie bãdą robioné dlô zwëskù, le czësto edukacjowò ë gwës tak na nie je nót wzérac. Kąsk nama to jesz zbawi, a taką “lëteracką” kaszëbską domeną trzëmómë za dobrą dejã. Wicy nama wińdze z wespólny robòtë, jak z tegò że kòżdi bãdze sóm dla se cos robił, a sóm brëkòwnik bãdze le mùszôł skôkac z jedny starnë na drëgą.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *