Zymkòwé pòrządczi

Pòrządczi ò jaczich chcã Wama napisac tikają sã tak pò prôwdze nié le blós starnów kaszubia.com, a téż together.pl, linuxcsb.org, czetnica.kaszubia.com ë czetnica.org.

Na sómëch starnach kaszubia.com móm zamkniãté diskùsjowé fòrum sparłączoné z dolmaczeniém Linuksa. Pò testowim cządze, jaczi dérowôł czile ksãżëców, szło dozdrzec, że zaczekawienie ną tematiką bëło prakticzno równe 0. Pòmijóm pòstë Michôła, le z tim ë tak dolmaczimë dali wszelejaczé programë ë dzéle Linuksa ë do tegò nie je nama nót fòrum. Linuksowé pòstë òstałë (te co sã nadałë) przeniosłé na starnë linuxcsb.org – to téż bë całą wëdowiédzã ò tim szło téż nalezc na jednym placu.
To samò stało sã téż z wpsënkama ze starnów together.pl, jaczé rëchtowôł Michôł. Piszã rëchtowôł, bò na adresa za sztërk nie bãdze ju przistãpnô, a na ji placu pòkôza sã Czëtnica .

Czëtnica
Deja Czëtnice nie je nowô ë nie je téż kaszëbsczim pateńtã 😉 , le w ti wersëji jaką chcema Wama jã terô przedstôwic taką na gwës westrzód kaszëbskòjãzëkòwich starnów je. Jak narô to bëła przistãpnô Kaszëbską czëtnicã (czetnica.kaszubia.com) z wëjimkama tekstów kaszëbsczich ùtwórców, jakno ë dolmaczënczi na starnach Michôła (together.pl) ë mòjëch – tuwò na kaszubia.com . Chcemë to zebrac do grëpë na adrese czetnica.org ë dofùlowac dolmaczënkama wëjimków z nowi lëteraturë – nié le blós kaszëbsczi. Starnë nie bãdą robioné dlô zwëskù, le czësto edukacjowò ë gwës tak na nie je nót wzérac. Kąsk nama to jesz zbawi, a taką “lëteracką” kaszëbską domeną trzëmómë za dobrą dejã. Wicy nama wińdze z wespólny robòtë, jak z tegò że kòżdi bãdze sóm dla se cos robił, a sóm brëkòwnik bãdze le mùszôł skôkac z jedny starnë na drëgą.

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

return top

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô. Czëtôj wicy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamkni