Czédës w Rëmi

Białka mòjegò kùzyna z Rëmi mie rôz gôda, że jak òni sã w 80-tëch latach miele bùdowóné na Szmelce, to jak szła pierszi rôz tam do krómù czëła blós kaszëbsczi jãzëk. Bòżena mia stracha, że sã nie dogôdô ë jak sta przed krómòwą, to mëszla, że bãdze mùsza palcã pòkazëwac co chce kùpic.
Dogôdac sã w kùńcu dogôda, a terô ju jinszé czasë przëszłé są ë ju w gardach wkół Trzëgardu corôz cãżi cos taczégò jesz trafic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *