Kaszëbsczé gazétë

Stark Wiktór (z Pòmieczëna) nié żałowôł dëtka na kaszëbsczé gazétë – tak mie gôdôł mòj tatk, òd niegò znôł mój starszi Gùczów Macka. Jô sóm tegò nié pamiãtôm, bò ùmôrł òn je w rokù 1970 – jak jô bëł 5 lôt stôri. Tobôczącegò starka co lëdôł baro òberwasowé bómczi pamiãtôm równak.
Nié żałùją Kaszëbi dali dëtków na kaszëbsczé (taczé w jaczich chòc përznã bënë stoi w kaszëbsczim jãzëkù) cządniczi?
Czasë terô téż taczé, że dëtk nie sédzi letkò w taszë ë wprzód trza familëjã nakarmic, le przódë (pò wòjnie) to doch téż nié bëło lëdzom letkò.

2 thoughts on “Kaszëbsczé gazétë

 1. michol

  W nëch czasach je grãdo zaczekawic czëtińca czëtanim cządników. Lëdze barżi lëdają zdrzëc w TV a tam kaszëbiznë je za szczëpk. A i jak felëje szëkù czëtaniô pò kaszëbskù (taczi pòwtôrzny analfabétizm) to nié jidze sã wcygnąc w “skaszëbione” tekstë. A téż felëje artiklów ò swiece, repòrtarzów, esejów a nawetka pòradów ë horoskòpów blós pò kaszébskù. Leno dlô ti ùremczi lëdzy, chtërni lepi czë lëszi czëtają pò kaszëbskù nie rińtuje sã pisac ë wëdôwac cządników. Terô nót je ùczëc lëdzi kaszëbizny a dawac tekstë w sécë. Internet to je ju takô “dzysdniowô gazéta” 😉

  Reply
 2. Mark

  Wiész te co je w tim dlô mie czëkawé?
  To, że taczi prosti człowiek (nié mëszlã tegò lëchò) jak mój stark, czëtôł pò kaszëbskù, chòc òn nié rozmiôł pò kaszëbskù pisac. Wiem, że to bëła jesz generacëjô lëdzi co lepi rozmia pò kaszëbskù, jakno pò pòlskù ë stadka to, równak je to przëmiôr na to, że tak pò prôwdze bë czëtac pò kaszëbskù sygnie le pò kaszëbskù gôdac. To samò jô widzôł ù mòjegò ju nié żëjącegò tatka, òn nié brëkòwôł wiele czasu bë zrozmiec sómemù kaszëbsczi tekst.
  No jo, internet mô bëc “dzysdniową gazétą”, chòc téż nié je letkò tuwò zachãcëc lëdzi do czëtaniô, do tegò dochôdô jesz przistãp do netu.
  Reasumùjąc: Gòrzi bëc ju nie mòże, le lepi 😉

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *