Môj 2005 a 2006

Łońsczégò rokù, téż w môju, przeszła przez gazétë klëka ò tim, że miemiecczi skrôwno radikalno prawicowi part (NPD) drëkùje swòjã gazéta (DS – Miemiecczi Głos) w Pòlsce – dokłôdno w Zeloni Górze. Przëtrôfk nen bëł ò tëli smiészny, że rëchli przédnik tegò partu prowadzëł welacëjną agitacëjã pòd parolą “Zasztëkac grańce dlô nisczëch zôróbków” – szło tuwò ò kraje Wëstrzódni Eùropë – a sóm drëkòwôł w Pòlsce, bò bëło tóni. Dolmaczëł òn sã równak, że nicht nié chcôł jima tegò w Miemcach drëkòwac – prôwda bëła takô, że jinsze cządniczi ò zblëżonëch pòzdrzatkach bëłë ë są dali tam drëkòwóné. Wëszłe je to na wiérzk przez przëpôdkòwą graniczną kòntrola, w jaczi nôlezle colnicë nônowszi dowòzënk cządnika z drëkarni. Zarô pò tim w Zeloni Górze pòlsczi szpecjalne słùżbë zajãłë drëkarniô, bë sprawdzëc czë nié òstało złamóne pòlsczi prawò – gazéta ta drëkòwónô je terô w Lëtewsce.

“Czëkawé” bëło dolmaczenié, jaczé pamiãtóm, jednegò z dzejôrzów tegò “brunegò” partu – gôdôł òn, że je baro mòżlëwé, że nen wëdôwca w jaczims tam pòkòleniém nazôd miôł Miemca w rodzëznie . No jo … 😀 .
Kąsk żôl, że w Pòlsce wëdiwôno cządnik partu, jaczé nié je pò prôwdze propòlsczi, je prawie apartno – tuwò równak mùszi sóm wëdôwca sã rada dac ze swòjim sëmieniém, chóc przëznôm, że mie je za to wstid.
Jak jô jem na nã témã przëszłé?
Gwës prze pòlską dzysdniową pòlitikã – nié dô sã przed tim ùcec. Nie jem tima “trzëma môłpama” co jednô nie gôdô, drëgô nié czëjë a trzëcô nié widzi. Wzeróm na pòlsczi partë ò zblëżonëch pòzdrzatkach, czëjã ò jich “swiãtoscë” ë mëszlã ò tim przëtrôfkù z Miemców.
“Żëwëch swiãtëch” to nié dô za wielu na ti plaskati Zemi.

2 thoughts on “Môj 2005 a 2006

  1. michol

    Kò doch to je tak, że lëdze żdżą terô na populistëczne a proste wëpòwiésce, a pòlitikôrze klutróją na tim pòliticzny kapitôł. Leno “biznes is biznes”, to je jinszô sprawa, tuwò nié mô wseczëcé, rechùje sã dëtczi a nie zdrzë na pòzdrzatk. Nen przëtrôfk z Miemców blós ùmocniô mie w dbie, że w całownim swiece pòlitikôrze to wiedno òszukańcë… Żôl, że ù naji ne szachlôrzë mają wnetka bezgrańcową mòc panowaniô.

    Reply
  2. Mark

    Chtos mie rôz gôdôł, że jak jich (pòlitikôrzów) do jednegò miecha wsadzësz ë zaczniesz ladowac w niegò krëczwią, to wiedno trôfisz tegò co trza. Cos w ti je 🙂

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *