Mòjé sécowé pòrządczi – dzél 1/2012

Przëszed je ù mie znôwò czas na internétowé pòrządczi. Bãdzeta sã gwës smiac ë gôdac, në wejle, òn znôwù ò tim sprzątaniém. Z tim to je równak tak, że internét je (wcyg) medium dosc nowim, chtërné mô to do se, że lëdô sã chùtkò zmieniwac. Në to ë sprzątanié co czile lat je tuwò jak nôbarżi na swòjim placu.

Zdjãté móm z sécë starnë, przë chtëmnych nie bëło ju lata robioné, a chtëné bëłe tam z czëstegò mòjegò sentimentu, dôwając jaczés tam archiwa mòji kaszëbsczi dzejnotë w sécë.  Starnów tich, tak pò prôwdze, to ju téż gwës nicht nie ùżëwôł / brëkòwôł.

K-Meleon (http://k-meleon.kaszubia.com)
To starnë pierszégò kaszëbskòjãzëkòwégò przézérnika pòd Windowsa, chtërny ùdło mie sã w 2002 rokù zdolmaczëc  ë kaszëbsczé lopczi w sécë (na Gòdë) ùprzëstãpnic.  To mòjô pierszô samòstójnô kaszëbskòjãzëkòwô pòdjimizna w dolmaczënkù softwôrë. Pò robòce z drëchama nad kaszëbsczim editorã tekstu KaszEd,  prioritetã stało sã dlô mie zdolmaczenié przezérnika na kaszëbsczi – to doch je nôrządze, bez  chtërnegò nie dô sã bëc w WWW. Próbë namòwë do wëspółrobòtë przë tim nie darzëłë mie sã ë przez to móm wnet wszëtkò sómemù zrobioné.  Na sóm kùńc, jak jô ju bëł z tim wnet fardich, pòmòglë mie w kòrekce Tómk Uhlenberg (softwôrowô słowizna), a Paùl Szczëpta (pisënk na internetowi starnie). Chcã jima téż baro za tã pòmòc pòdzãkòwac -nié móm ò waji zabëté.

Kabaret Fif (http://fif.kaszubia.com)

To pierszé, mie znóné, kaszëbskòjãzëkòwé starnë kùlturowégò karna z Kaszëb. To, że bëłe òne téż pò kasżëbskù bëło spòdlém tegò, że móm je przódë ùsôdzoné. Z czasã starnë ne ùmiarłé swòja smiercą, co pò czile latach zastoju na nich,  doprowadzëło do tegò, że móm je z sécë wëcopniãté.

Ò dalszim sprzątaniém napiszã Wamam za sztërk.

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

return top

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô. Czëtôj wicy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamkni