ZOO

Przez slédné dwa tidzenie móm sã kąsk òdsapniãté òd dodomù ë wiôldżegò gardu, zażëwając czëstegò lëftu Nordë. Fejn sparwą je miec drëszczi ë drëchów z jaczima sã je sparłãczony wicy jakno 25 lat ë dali z nima mòże sã bùten sadnąc a pògôdac.
Joooooo…
Jakòs przë tim wëpòczinkù wëskòcza na kùńc tidzenia jimprézka bùten. Wikszoscë z tich lëdzy co przëszlë  jô nie znôł, le to nie bëło niżódnym ùtrapieniém. Sedząc tam czëjã, że jeden òbcy mie chłop ironiczno wëpòwiôdô sã ò Kaszëbach, na co móm cos jãzora chlapniãté – sóm nie wiém ju co, bò w taczich przëtrôfkach jem kąsk nioeòblëczalny. Chłopòwi sã zrobiło kąsk głupio (choc przekònóny ò tim, ze bëło to szczeré to nie jem) ë chcôł jakòs z tegò wińc ë rzecze mie z wësoka:

Në to mòże cos rzeczesz pò kaszëbskù
na co móm krótkò rzekłé
A co jô môłpa w ZOO jem?
Banana mie za to dôsz?

Në to chcemë le so zażëc!

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

return top

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô. Czëtôj wicy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamkni