Tag Archives: dolmaczënczi

Dzesãc przëkôzaniów kòmpùtrowi etyczi

To ju kòl 14 lat jak Wastka Arlene Rinaldi z Ùniwersytetu na Florydzé òpùblikòwa swòje Wskôze dlô brëkòwników ë Netikéta (User Guidelines and Netiquette). Zmòtiwòwôła jã do tegò pòtrzéba òpracowaniô wskôzów dlô wszëtczich internetowëch protokòlów, bë ùmòżlëwic brëkòwnikòm (bëło to pisóné z z mëszlą ò Uniwersytecé Floryda) fùlwôrtny przistãp do wszëtczich dostónków séce, gwarantëjąc téż òdpòwiedzalnotã za ôrt przistãpù ë przëkôzu wëdowiédzë przez internet (pòlską wersëjã szło przódë nalezc na starnach Gduńsczi Pòlitechniczi, môlową kòpijã tegò tekstu mòże przeczëtac tuwò ).

Continue reading