Tag Archives: Wikimedia Polska

Stowôra Wikimedia Polska wspiérô kaszëbską Wikipedijã

Przedstôwta so swiat, w jaczim kòżdô òsoba mô dopùscënk do cawnotë lëdzczi wiedzbë. Prawie do te më zgrôwómë. Wiedzba je mòc, pòmòżë nama ją ùwòlnic!
– je mòżno przeczëtac na przedni starnie Stwôrë Wikimedia Polska w kaszëbsczim jãzëkù (http://pl.wikimedia.org/wiki/Przédnô_starna ).

Continue reading