Mac OS X

Kaszëbskô klawiatura dlô Mac OS X

Òd 2.gòdnika 2006 rokù brëkòwnicë òperacjowi sytstemë Mac OS X mògą ùżëwac, dzãka robòcë Sebastiana Marciaka, téż na Macintoshu kaszëbsczi klawiaturë.

Instalacëjô:

  1. Proszã zladowac lopk z tich starnów
  2. Proszã môlowò zrëszëc zladowóny lopk – doprowadzy to do instalacëji kaszëbsczégò ùstôwù klawiaturë.

Kaszëbsczé òsoblëwé lëterë nachôdôją sã w môlu znónëch ju z ùstôwów dlô Linuksa ë Windowsa. Ùsôdzca włożëł dodôwno jesz znaczi eogonek (ę) pòd klawiszą W jakno ë escet (ß) pòd klawiszą 4 dlô brëkòwaniô tëch przë robòcë nad stôrëma kaszëbsczéma tekstama w chtërnëch escet wëstãpiwô jakno ë dlô spójnoscë z alfabetã Floriana Ceynowë. Znak euro () nachôdô sã na tipicznëm dla Maca placu (pòd klawiszą 3).
Paczét nen je ùżëczony do darmôk distribùcëji.
Mòżne gò w dowólnëch môlach ùprzëstãpniac pòd zastrzegą pòdaniô jegò ùsôdzcë.

Òglowô wëdowiédzô:

  • Ùsôdzca: Sebastian Marciak
  • Òperacjowô systema: Mac OS X
  • Miara lopka: 29 KB
  • Wersëjô: 2006.12.2

Wëzdrzatk klawiaturë w Macintoshu:

1. Spòdlowi ùstôw (QWERTY dlô Maca)

2. Znaczi w sparłączeniém z knąpą ALT

3. Znaczi w sparłączeniém z knąpą SHIFT

3. Znaczi w sparłączeniém z knąpama SHIFT+ALT

Mark Kwidzińsczi na spòdlém tekstu ë òbrôzków przësłónëch przez Sebastiana Marciaka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *