Pòwrózczi RSS (Really Simple Syndication)

RSS (skródzënié òd anielsczégò: Really Simple Syndication) je technologiją jakô dôwô mòżnotã subskribòwaniô zamkłosców starnów, czë téż jich dzélów. Bë móc je òbzerac na kòmpùtrach je nót miec zainstalowónegò czëtôrza RSS – wiele z programów jaczi ju môta zamëkôją gò ju w se, jak n.p. przezérniczi: K-Meleon, Firefox, czë e-mailowô programa Thunderbird.
Króm tegò mómë téż m.jin. mòżnotã przezéraniô pòwrózków RSS na mòbilnëch telefónach, czë na niechtërnëch internetowëch starnach, dze są òne czãsto témòwò zestôwioné .
Céż dôwô nama czëtôrz RSS ?

Tak dołgò jak mómë le jedną, dwie, czë trzë internetowé starnë na jaczi zazérômë nie je to niżôdną mãką òbôczëc céż dô nowégò na nich. Żle je taczich starnów ju wicy, zajimô to ju corôz wicy czasu ë stôwô sã téz mãczące – tuwò prawie przëchôdôją z pòmòcą czëtôrze pòwrózków RSS – dzãka nima przezdrzenié najëch internetowëch lùbòtników nie zajimô wicy czasu jak òdpëtanié elektroniczni pòcztë.
Trza dodac, że nie wszãdze je mòżno subskribòwac pòwrózczi RSS (je to zanôléżné òd ùsôdzców starnów, ti równak są w sztãdze wiedno zbògacëc je ò to) ë taczi stanë mùszita dali przezérac “zwëczajno”, nie òznôczô to, że nie òbszczãdzëta dzãka czëtôrzóm RSS wiele czasu.

Jak przezérac na kòmpùtrze pòwrózczi RSS

Nôbarżi parkticznëm rozwiązniém wëdiwô mie sã dodanié adresów z pòwrózkama RSS do e-mailowi programë, jak n.p. Thunderbird (http://www.mozilla.com/thunderbird/). Eletroniczną pòcztã sprôwdzamë czãsto ë przë ti leżnosce jesma téż w sztãdze òbaczëc, czë dô cos nowégò na najich ùlubionëch starnach.

I.

1. Wcësni jak przë ùstôwie e-malowegò kònta: Lopk>Nowé>Kònto


2. Pò tim welëjë wëstrzódną òptacëjã “RSS News & Blogs
3. Dôj miono kategòrëji w jaczi bãdzesz zbierôł RSS-ë, n.p. “Mòje starnë”

Terô ju mòżesz dodôwac pòwrózczi RSS do ti kategòrëji

II. Żle chceta brëkòwac czëtôrza RSS-u, jaczi je zintegrowóny z przezérnikã K-meleon, to wzérôjta w “Nôrzãdzach” za “RSS Nowinë” (jak na òbrôzkù).

Przëmiôrë pòwrózków RSS :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *