Linuxcsb 1

Zladënk Linuxcsb 1

(pierszô kaszëbskô wersëjô òperacjowi systemë – stëcznik 2010)

Òbrôz ISO platczi (680 MB) mòże zladowac z negò placu:

Przëdatnô wama mòże òkôzac sã pòmòc w ùsôdzeniô sztartowi platczi CD pòd Windowsã ze zladowónegò lopka, czëtôjtã proszã ò tim na naji starnie: Zrechtowanié sztartowi platczi cd/dvd pod windowsa

Jakno zrëszëc Linuxcsb 1

Włóżta zwëczajano platkã do wajegò nëkù CD ë zrëszta kòmpùtr z niã bënë. Pò wëskrzënieniu sã sztartowégò menu klëknijta na knąpã Enter abë zrëszëc systema blós z CD – bez instalacëji. Jeżlë sã to wama nie darzëło, to je nót wama zmienic sztartową pòsobnicã w BIOS kòmpùtra.

Mòże winstalowac Linuxcsb 1, czë je to blós live CD?

Linuxcsb 1 nie je blós live CD, mòże gò téż winstalowac na swòjim kòmpùtrze, trza równak pamiãtac ò tim, że je nen òbrôz ISO tak zrëchtowôny, że winstalëje nama aùtomatno systemã z:

brëkòwnikã: linuxcsb
ë
parolą: linuxcsb

Në nastôwë mòże równak letkò zmienic w dzelu “Sprôwianié systemą”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *