Linuxcsb 1

Zladënk Linuxcsb 1

(pierszô kaszëbskô wersëjô òperacjowi systemë – stëcznik 2010)

Òbrôz ISO platczi (680 MB) mòże zladowac z negò placu:

Przëdatnô wama mòże òkôzac sã pòmòc w ùsôdzeniô sztartowi platczi CD pòd Windowsã ze zladowónegò lopka, czëtôjtã proszã ò tim na naji starnie: Zrechtowanié sztartowi platczi cd/dvd pod windowsa

Jakno zrëszëc Linuxcsb 1

Włóżta zwëczajano platkã do wajegò nëkù CD ë zrëszta kòmpùtr z niã bënë. Pò wëskrzënieniu sã sztartowégò menu klëknijta na knąpã Enter abë zrëszëc systema blós z CD – bez instalacëji. Jeżlë sã to wama nie darzëło, to je nót wama zmienic sztartową pòsobnicã w BIOS kòmpùtra.

Mòże winstalowac Linuxcsb 1, czë je to blós live CD?

Linuxcsb 1 nie je blós live CD, mòże gò téż winstalowac na swòjim kòmpùtrze, trza równak pamiãtac ò tim, że je nen òbrôz ISO tak zrëchtowôny, że winstalëje nama aùtomatno systemã z:

brëkòwnikã: linuxcsb
ë
parolą: linuxcsb

Në nastôwë mòże równak letkò zmienic w dzelu “Sprôwianié systemą”

Pòdstarnë:

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

return top

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô. Czëtôj wicy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamkni