Leningrad Cowboys Go America

Dzes w daleczi rusczi tundrze żëje ë grô syberijsczé rock and rollowé (chòc je to gwës co grają na zôczątkù barżi pòlka) karno Leningrad Cowboys. Le céż to je za granié wnetka blós dlô sómëch se, na pòlu, w stodole – jima felëją zwëczajno słëchińcë. Na to mô równak rada môlowi mùzyczni “ageńta” – trza jachac w wiôldżi swiat do Americzi!

Nen film fińsczégò reżiséra Aki Kaurismäki, jaczi sóm ò nim pòwiedzôł, że je to “nôgòrszi film swiata“, prowôdzi naju przez całe USA aż pò Meksyk. Pòznôwómë nen krôj, razã z karnã Leningrad Cowboys, òd ti starnë jaką je mòżno dozdrzec n.p. w filmach Jima Jarmuscha (nen tuwò graje handlôrza aùtołów), karczmë, zrobiałi lëdze, krómë, wszëtkò czegò nie dozdrzemë w hollywoodzczich produckcëjach, a w tim wszëtczim karno grôjące rock and rollowé coverë, w filmie je mało dynamiczi, mało gôdczi, a za to wiele mùzyczi ë jigrë gestama.
Film ten dôł słôwnotã mùzykòm z Finlandzczi ò zabawnëch frizurach ë skòrzniach. Jô sóm pònékôł pò nim téż do krómù ë słëchóm do dzysô baro chãtno jich coverów: Tequilë, Sally Is Something Else czë Born to Be Wild .

Film Leningrad Cowboys Go America je absurdalnym ni le blós w sami swòji zamkóscë, wezmë n.p. nôlëżnika karna, jaczégò widzymë na zôczątkù filmù, zamiarzłegò do gnôtów òb czas ùczbieniô bùten jigrë na basé – nen je cygniãti przez przez drëchów w z prostim zarkù òb całą jich rézã, ne absurdë są równak prawie wôrtnotą tegò filmù.

Żle nalezeta dzes jesz gò na kasece VHS, a mòże na DVD ë môta kąsk wicy jak gòdzënã czasu dlô se, drëchów, białczi czë brutczi, chłopa czë knôpa, to mëszlã że je wôrt sã sadnąc ë gò òbezdrzec, nawetka blós dlôte, żebë òdsapnąc òd negò co nama wkół sã w kinie ë telewzérnikù “sprzedôwô”.

Leningrad Cowboys Go America
Produkcëjô: Szwedzkô, Finlandzkô
Rok: 1989
Czas dérownaniô: kòł 78 min.
Reżiséra: Aki Kaurismäki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *