Linuxcsb – wãzłowato ò…

Czim je Linuxcsb ?

Nie je òn tak pò prôwdze niczim jinszim jakno kąsk zmòdifikòwóną wersëja linuksowi distribùcëji Kubuntu dofùlowóną ò kaszëbsczi ë pòlsczi jãzëk. Ne dwa jãzëczi dôwają nama mòżnotã przëstãpù téż do bòkadny softwôrë w pòlsczim jãzëkù, chtërnô jesz nie je zdolmaczonô na kaszëbsczi. Bëło to dlô naji wôżné, bò dzãka temù nié mómë ògrańczeniô w dofùlowaniu systemë zrozmiałima dlô brëkòwników programama.

Jaczé wspiarcé mô Linuxcsb?

Taczé sómé jakno kòżdô jinszô wersëjô Kubuntu – prosto z serwerów ùdbów familëji Ubuntu, dze téż nachôdô sã m.jin. naji dolmaczënk.

Je Linuxcsb nową distribùcëją?

Nié, nie je.

To le zestôwk aplikacëjów ë nastôwów jaczé kòżdi mòże téż sómemù ù se w Kubuntu ùsôdzëc.
Ùsôdzony òstôł òn do tegò, abë zlëtczic nowim brëkòwnikòm Linuksa prawie ne nastôwë.

Jak to je w nim z pisaniém pò pòlskù?

Mómë aùtomatno dodóné dwa ùstôwë klawiatrë: kaszëbsczi ë pòlsczi. Klëknijta zwëczajno na pòlską fanã z nôdpisã “csb” abë zmienic ùstôw na pòlsczi ë znôwù nazôd abë dobëc kaszëbsczi.

Jak to je z tim kaszëbscizm dolmaczënkã?

Mómë starã òd 2006 rokù ò to abë naji dolmaczënk bëł jak nôlepszi, jesma równak le lëdzama, a lëdze robia fele, stądka proszimë ò zrozmienié dlô przez waji dozdrzónych zmiłków.
Linuxcsb – Kaszëbsczi Remix Kubuntu
zamëkô w se w przédnym dzélu naji całowny dolmaczënk òkrãżô KDE
ë je dofùlowóny baro malińczim dzélã przëstãpnegò w kaszëbsczim najegò dolmaczënka Ubuntu.

Gdze dobëc wicy pòmòcë w sécë?

Pòmòcné artikle dobëjeta m.jin.:


Żëczëmë wiele szpôsu w testowaniu!!!

Mark Kwidzińsczi ë Michôł Òstrowsczi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *