Paul Auster a Kaszëbë

Òbkłôdka ksążczi pòdlégô ùsôdzczim prawòm ë pòchôdô ze stanów wëdowiznë Henry Holt and Company, Inc.  http://www.henryholt.com/

Òbkłôdka ksążczi pòdlégô ùsôdzczim prawòm ë pòchôdô ze stanów wëdowiznë Henry Holt and Company, Inc. http://www.henryholt.com/

Òbarchniałosc Brooklyn’u (The Brooklyn follies) to nôslédnô ksãżka Paula Austera, nordowò-amerëkańsczégò runitë, jakô mie wpadła w rãce ë znôwù nié mògã (i na szczãscé ) nic lëchegò ò ni napisac. Je nawétka gòrzi, bò mùszã sã òpasowac bë w tim zaczarzeniém jegò prozą nié zabëc ò rodzëznie ë robòce, czëtając jak leci rëszta jesz nié przeczëtónëch jegò ksążków. Nié bëło bë to równak nick nowegò.

Skrodzënié ksążczi:
Nathan Glass je 59 lat stôrim, przeszłim na wczasnyszą emeriturã ùbezpieczeniowëm ageńtã. Mô za sobą terapijã na raka płuc ë je rozeszły z białką. Przëjachôł do Brooklyn’u bë “pòżdac na swòją smierc”. Pòstanôwiô robic nad “Knégą lëdzczich dzëwactów” , jaczé zapisiwô spòntaniczno na lózëch cedelkach. Przez przëpôdk trôfiô w antikwariace na swòjegò bratéwca Toma, jaczi mô tuwò robòta ù dosc krëjamégò miéwcë Harry’egò Brightman’a. Z czasã zblëżają sã òni troje baro do se, stôwôją sã drëchama ë ùmëszliwôją zbiérny plan na przińotã, ten równak finasowò zanôléżny je òd próbë sprzedaniô przez Harry’egò bëlno sfalszowónegò rãkòpisu.

Sztél Austera mô cos w se co móm baro rôd ë do tegò jesz dochôdô zamkłosc jakô nié je szablonowô. W ti ksãżce, jak ju w rëchliszëch, przëtrôfk wëdiwô sã rzãdzéc całą zamkłoscą. Pòtikómë tuwò lëdzi z jëjich codniowima jiwrama, z jëjich ùłomnotą. Lëdzi dlô jaczich zmiłczi są nierozdzélnym partã jëjich żëcegò, żëjącëch tak pò prôwdze w swòjim mikroswiecé na ti plaskati Zemi, jaczim dlô nich je dzél gardu Nowi Jork – Brooklyn. To nié je równak niżódnô òsoblëwòta blós ti ksążczi Austera, je to baro charakternô dlô jegò runitwë – je òn w tim baro blësczi n.p. mùzykańtowi Tomòwi Waitsowi.

Òb czas lekturë ti ksążczi Austera, czëtińc Kaszëba mô sząsã zdrzec na nen dzél gardu jak na swoje Kaszëbë, je tuwò pò prôwdze wiele paralerów, co dôwô mòżnotã fùlwôrtnieszégò òdbiéru ti wspaniałi dzysdniowi prozë.

Chcã Wama zamòdlëc ną slédną ksążkã Paula Austera The Brooklyn follies, ISBN: 0-8050-7714-6, wëdóną 27 gòdnika 2005 rokù przez Henry Holt and Co., pòlsczi dolmaczënk: Wédowizna Rebis, Szaleństwa Brooklynu, ISBN: 83-7301-709-7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *