Datum w kaszëbsczim jãzëkù na starnach ze wspiercém PHP

Mòże ju chtos w Waju chcôł wëskrzënic datum pò kaszëbskù na swòjëch internetowëch starnach.
Bë gò dostac sygnie wlëmic w dowólny plac zamkłosce starnów (midzë <body> a </body>) z wspiercém PHP, ùniższi kòd.

<?php

$dzen = date(‘d’);
$miesac = date(‘n’);
$rok = date(‘Y’);

$miesace = array(1 => ‘stëcznika’, ‘gromicznika’, ‘strumiannika’, ‘łżëkwiata’, ‘maja’, ‘czerwińca, ‘lëpińca’, ‘zélnika’, ‘séwnika’, ‘rujana’, ‘lëstopadnika’, ‘gòdnika’);

echo(“$dzen ” . $miesace[$miesac] . ” $rok”);

?>

Mòże bëc tak, że wama sã wëskrzënią “czérze” na placu kaszëbsczich lëtrów (n.p. jak kòdujëta starnë dlô pòlsczégò jãzëka), tedë wlëmijta nen kòd w jinszi fòrmie (z numericznëm zôpisã) ë bãdzé to ju czëtne.

<?php

$dzen = date(‘d’);
$miesac = date(‘n’);
$rok = date(‘Y’);

$miesace = array(1 => ‘st&#235;cznika’, ‘gromicznika’, ‘strumiannika’, ‘&#322;&#380;&#235;kwiata’, ‘maja’, ‘czerwi&#324;ca’, ‘l&#235;pi&#324;ca’, ‘z&#233;lnika’, ‘s&#233;wnika’, ‘rujana’, ‘l&#235;stopadnika’, ‘g&#242;dnika’);

echo(“$dzen ” . $miesace[$miesac] . ” $rok”);

?>

Je to prostô pòmòc, le mëszlã że zdatnô.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *