The Damrockers – debiutancczi albùm

21. stëcznika tegò rokù miôł swójã premierã albùm kaszëbsczégò pùnkòwégò karna The Damrockers – wëdôwcą jegò je wëdowizna Burning Chords.

Damrockers to karno z kartësczégò krézu ë przedstôwiô sã nama na swòji debiutancczi place sztërnôstoma równo zagrónëma sztëczkama, jaczé ùtrzëmóné są w wiesołim ë fùl mòcë sztélu, szlachùjącym kąsk za The Ramones, Po prostu czë téż Toy Dolls. Damrockersë ni tacą swòji fascynacëji Ramonesama, co je klôrowno czëc w “Oda The Ramones“:

“Ramones, Ramones w mòji chëczy w telefónie,

Ramones Ramones i wszëtkò bëlny je…”

– przëłączëwają sã òni na ten ôrt do dosc rosłi grëpë pùnkòwich karnów taczich jak n.p. The Hanson Brothers (wëdôwającé platë przédno jakno fòrmacëjô NoMeansNo)

Na platce mómë szpòrtowné sztëczczi (“Starô Berta”, “Mòja pùpa je z gùmë“), sztëczk jaczi mòże trzëmac za himn generacëji Damrokersów (“Generacëjô X”nimò tegò, że mòże sómi nôlëżnicë karna ùrodzëlë sã pò tim czasu lëdzi zwónëch “Generacëją X” – do jaczi przënôleżi ùsôdzca tegò tekstu Smile), mómë himnë dlô Punk Rocka (“Punk Rock”, “1977″), òpiarté na zwëkòwim kaszëbsczim tekscë (“Kòza”, “Jem jô rëbôk”), móme téż spiéwã znóną ju nama rëchli z Radia Gdauńsk z 2005 rokù (ju wspòmnianô:”Mòja pùpa je z gùmë”) ë jesz wiele jinszëch czekawich aranżacëjów – ò całowny place mòże rzec, że je dobrą wëbùchòwą mieszónką kaszëbsczégò Punk Rocka, jaczégò felowało kąsk na najim mùzycznym gónie.

Damrokersë spéwają wszëtczé sztëczki w kaszëbsczim jãzëkù, tuwò mòże sã na gwës tegò kaszëbsczégò czepiac ë ju czëjã te głosë kritikańtów :-) , że lëchò kaszëbizna, że pòlaszą ë.t.d (dlô tich je téż gwës na platce sztëczk “Kritik“), le jak dlô mie je to fejn zaspiéwónô z dodomù wëniosłô kaszëbizna.

Rôczã do szëkbë za tą platą – kùpic jã mòże (priz: kòl 25 złotëch) m.jin. ma starnach wëdowiznë Burning Chords, czë téż w EMPIKach.

The Damrockers

Skłôd:

Wróbel (bas, spiéw)

Ariel (gitara, spiéw)

Pluto (perkùsëjô, spiéw)

Internetowô starna: www.myspace.com/damrockersthe


Wëdôwca platczi:
Burning Chords

Sztëczczi do wësłëchaniô w nécë:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *