Olo Walicki – Kaszëbë

Dłëgò jô so zbiérôł, żebë przedstawic nônowszą platkã baro ùtalentowónégò mùzyka jaczim na gwës je Olo Walicki. Nie znóm so na teli na mùzyce, żebë napisac bëlną recenzëjã, téj pò taczé òdsélóm na starnã www.olowalicki.com, dze na dodôwk jidze pòznac jesz jine jegò platczi ë samemù ùczëc co téż òn grô.

Na platce Kaszëbë 8 fejn zagrónëch sztëczków z kaszëbsczim spiéwã dwóch dzewùsów z Warszawë ë deklamacëjama Damroczi Kwidzińsczi robi bëlny ùléwk. Je téż jeden sztëczk w jaczim wiôldżi dzél mô spiéwający… pies. Jak chto lëdô, mie so òn strzédno widzy, le na gwës to w kaszëbsczi mùzyce cos òsoblewégò a apartnégò ë na swòj ôrt téż je fejn. To nie je platka z lëdowima sztëczkama, nie ùczëjemë tuwò jesz jedny wersëji kaszëbsczégò jezora czë histoëji ò kùlkach naszi Julczi ë wedle mie to je baro na plus. W môl tegò dostôjemë jassową mùzykã jaka mdze bëlno reprezentowac nają kaszëbską òbéńdã westrzódk jinëch dzélów Pòlsczi a swiata.

Jô ju òd czile dniów non-stop móm w CD platã Olo Walicczégò ë chòc zwëkòwò barżi lëdóm jiną mùzykã, to je w ni cos co nie pòzwôlô mie rzec ji “ju dosc”. Szëkôjta ji w mùzykòwëch krómach.

Michôł Òstrowsczi

Pòdstarnë:

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

return top

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô. Czëtôj wicy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamkni