Zôpisownik RKJ tikający sã kaszëbsczégò jãzëka w kòmpùtrach

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka wëdała ë pòddôła pòd pùbliczną duskùsëjã “Podstawowe wskazania dotyczące wdrażania języka kaszubskiego do systemów informatycznych“. Je to narô le zôpisownik, a głosë co do kùńcowégò wëzdrzatkù tegò pismiona zbieróné są do kùńca strumiannika. Kaszëbsczé Karno Dolmôczów Linuksa (KDE, Ubuntu) wësłało swòje bôczënczi ë pòprôwczi 26. stëcznika ë dało dzysô (29.) ò nich wiedzã na swòjëch starnach. Tekst nen je gwës wôrt ùwôżny lekturë, tim barżi, że ùsôdzony przez lëdzi co aktiwno wprowôdzają kaszëbiznã do infòrmaticznëch systemów.

Zgłoszoné zmianë to prosba ò dodanié rozwiązaniów chtërné ju są przëstãpné ë pòprôwków :

  • wëdowiédzô ò lokalizacëji kaszëbsczégò jãzëka jaką (csb_PL)
  • pòprôwczi co do alternatiwnegò zôpisu jaczi dô w (x)html
  • sprowôdzenié zestôwkù lëterów do kaszëbsczich
  • sprostowanié co do klawiaturë pòlskò-kaszëbczi
  • dodanié kaszëbsczi klawiaturë jakô nachôdô sã ju bënë uniksowich systemów (n.p. Linux)

Nót je uwò dodac, że kaszëbskô klawiatura ë lokalizacëjô do uniksowich systemów òstała wprowadzonô przed pòwòłaniém Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka.

Wicy na starnach linuxcsb.org.

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

return top

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô. Czëtôj wicy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamkni