Zôpisownik RKJ tikający sã kaszëbsczégò jãzëka w kòmpùtrach

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka wëdała ë pòddôła pòd pùbliczną duskùsëjã “Podstawowe wskazania dotyczące wdrażania języka kaszubskiego do systemów informatycznych“. Je to narô le zôpisownik, a głosë co do kùńcowégò wëzdrzatkù tegò pismiona zbieróné są do kùńca strumiannika. Kaszëbsczé Karno Dolmôczów Linuksa (KDE, Ubuntu) wësłało swòje bôczënczi ë pòprôwczi 26. stëcznika ë dało dzysô (29.) ò nich wiedzã na swòjëch starnach. Tekst nen je gwës wôrt ùwôżny lekturë, tim barżi, że ùsôdzony przez lëdzi co aktiwno wprowôdzają kaszëbiznã do infòrmaticznëch systemów.

Zgłoszoné zmianë to prosba ò dodanié rozwiązaniów chtërné ju są przëstãpné ë pòprôwków :

  • wëdowiédzô ò lokalizacëji kaszëbsczégò jãzëka jaką (csb_PL)
  • pòprôwczi co do alternatiwnegò zôpisu jaczi dô w (x)html
  • sprowôdzenié zestôwkù lëterów do kaszëbsczich
  • sprostowanié co do klawiaturë pòlskò-kaszëbczi
  • dodanié kaszëbsczi klawiaturë jakô nachôdô sã ju bënë uniksowich systemów (n.p. Linux)

Nót je uwò dodac, że kaszëbskô klawiatura ë lokalizacëjô do uniksowich systemów òstała wprowadzonô przed pòwòłaniém Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka.

Wicy na starnach linuxcsb.org.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *