Taczi news

Në tej mómë „news ze slôdka“, chtërny szło ùczëc a òbôczëc wczora w przédnym wëdôwkù „Wiadomości“ na TVP 1.  Gôdają, że nie je wôżné co chto ò kim gôdô, wôżné le że gôdô. Në to prawie tak bëło. Gôdalë ò tim, że Gduńsk je samòzwóńczą stolëcą Kaszëb (to titel negò wiadła), a  téż ò „dialekce kaszëbsczim“ gôdalë.  Bëła téż kôrta z wëstãpòwaniém „dialektu kaszëbsczégò“. Za nią szła dopòwiesc, że kaszëbsczégò we Gduńskù na ni nie dô.

gdansk-stoleca_kaszeb

Në doch jo, jeżlë na ni gò nie dô, to kaszëbsczégò we Gduńskù téż nie dô, a co za tim jidze Kaszëbek a Kaszëbów téż nié. Në to ë Gduńsk stolëcą Kaszëb nié mòże bëc. Òd se dodóm, że tuwò mòże téż poszëkac pòcwierdzeniô westrzód miemiecczégò zomkòwstwa – ti téż ti dbë bële a są.

Nie chce mie sã tuwò pòlemizowac z tim wiadłã. Cãżkò mie na sercu zwëczajno z tim je, że taczé témë wcyg nazôd przëchòdzą. Niech mie chto w kùńcu rzecze czë czédës sã to skùńczi?
Za baro czékawé trzëmóm to, że  bëło to wiadło na przédny wëdôwk „Wiadomości”.

Całowné wiadło do òbôczeniô na starnach TVP:

http://wiadomosci.tvp.pl/25038129/samozwancza-stolica-kaszub

Zdrój òbrôzka: Zdrzëcënk z internetowich starnów TVP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *