Taczi news

Në tej mómë „news ze slôdka“, chtërny szło ùczëc a òbôczëc wczora w przédnym wëdôwkù „Wiadomości“ na TVP 1.  Gôdają, że nie je wôżné co chto ò kim gôdô, wôżné le że gôdô. Në to prawie tak bëło. Gôdalë ò tim, że Gduńsk je samòzwóńczą stolëcą Kaszëb (to titel negò wiadła), a  téż ò „dialekce kaszëbsczim“ gôdalë.  Bëła téż kôrta z wëstãpòwaniém „dialektu kaszëbsczégò“. Za nią szła dopòwiesc, że kaszëbsczégò we Gduńskù na ni nie dô.

gdansk-stoleca_kaszeb

Në doch jo, jeżlë na ni gò nie dô, to kaszëbsczégò we Gduńskù téż nie dô, a co za tim jidze Kaszëbek a Kaszëbów téż nié. Në to ë Gduńsk stolëcą Kaszëb nié mòże bëc. Òd se dodóm, że tuwò mòże téż poszëkac pòcwierdzeniô westrzód miemiecczégò zomkòwstwa – ti téż ti dbë bële a są.

Nie chce mie sã tuwò pòlemizowac z tim wiadłã. Cãżkò mie na sercu zwëczajno z tim je, że taczé témë wcyg nazôd przëchòdzą. Niech mie chto w kùńcu rzecze czë czédës sã to skùńczi?
Za baro czékawé trzëmóm to, że  bëło to wiadło na przédny wëdôwk „Wiadomości”.

Całowné wiadło do òbôczeniô na starnach TVP:

http://wiadomosci.tvp.pl/25038129/samozwancza-stolica-kaszub

Zdrój òbrôzka: Zdrzëcënk z internetowich starnów TVP

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

return top

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô. Czëtôj wicy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamkni