Tag Archives: Przezérnik

Firefox 10 – kaszëbsczi

Në mómë sã dożdóné, òd kùńca stëcznka 2012 rokù mòże ju zladowac sztabilny wëdôwk kaszëbsczégò Firefoksa 10.0.

Zladënk je przistãpny z kaszëbsczi pòdstarnë Mozillë, na chtërną brateczno Waji rôczã.

Nót je tuwò dodac, że to blós dzãka ùpiartoscë Jureka Hiza darzëło sã m.jin. przeńc przez całowną “mozillową biurokracëjã” ë doprowadzëc do negò wëdôwka!

Continue reading

Kaszëbsczi Firefox – wëdôwk Beta

Òd zôczątkù lëstopadnika mòżemë zladowac ë bëkòwac kaszëbsczégò Firefoksa w jegò nowim òdkrëcym – w wersëji BETA.
Zladënk je przistãpny z kaszëbsczi pòdstarnë Mozillë, na chtërną brateczno Waji rôczimë:

http://www.mozilla.org/csb/firefox/channel/

Na kùńcową wërsëjã przińdze nama jesz kąsk pòżdac, równak robòta z Firefox Beta, jakno ë jegò testowanié w kaszëbskòjãzëkòwi wërsëji, a do tegò jesz je to równo na jaczi òperacjowi systemie robita, je czims co wôrt je na kòmpùtrze doznac.

Kaszëbsczi Firefox 8 Aurora

Wëzdrzi za tim, że przezérnik Firefox 8 bãdze ju szło mùltiplatfòrmòwò, w kaszëbsczim jegò wëdôwkù, zladowac ë instalowac. Fùndacëjô Mozilla dôwô nama mòżnota testowaniô wersëji Firefox 8 Aurora (Aurora to rozwijowi wëdôwk midzë wersëjama Nightly a Beta).

 

Rëchli bëła ju ùprzëstãpnioną dlô brëkòwników Linuksa (Ubuntu) wersëja Firefox 3, chternô je téż dodónô do kaszëbsczégò Linuksa Linuxcsb2. Robioné nad tim dolmaczënkã mô karno Linuxcsb òd wersëji Firefox 2.

Continue reading

Werifikatora Kaszëbsczégò Pisënkù dlô Firefoksa

Gwës nie jeden z piszącëch pò kaszëbskù mëszlôł ju ò tim, że fejn przëdatnym bëłbë przëdôwk sprôwdzający pisënk, a chtëny znóny je nama czë to z pòlsczégò, anielsczégò czë n.p. miemiecczégò.

Prakticzno to ju òd łońsczégò rokù je Werikatora Kaszëbsczégò pisënkù (Kashubian Spell Checker) dlô Firefoksa (kòmpatibilnô z wersëją 4) , Thunderbirda ë SeaMonkey, równak jegò latosô wersëjô, dzãka pòprôwkòm, wëdôwô sã wôrtnô zamòdléniô. Nie je to jesz kùńcowô wersëjô ë zamëkô òna dali w se fele, równak je to na 100% pòmòc na jaką żdalë piszący pò kaszëbskù.

Zladënk :


Zdrój òbrôzka: http://www.mozilla.com

Ùsôdzca przëdôwka: Jurk Hinc

Internetowi przezérnik K-Meleon ë jegò kaszëbsczi dolmaczënk

K-Meleon je malińczim ë chùtczim internetowim przezérnikã, na platfòrmã Windows, zjisconym pòd GNU GPL ë òpiartim na pòchòdzącym z Mozilli nëkù Gecko. Dôwô òn mòżnotã brëkòwaniégò najich ùlëbników z Netscapa, Operë ë IE, dopasowaniégò do se: menu, lëstwë przërëchtënków ë skródzeniów. Jidze w nim téż òdstôwic òkna ‘popup’a, a òd wersëji 0.9x zamëkô òn w se téż czëtôrza nowinów RSS.

Pòpiérô wnet wszëtczé sztandardë W3C (World Wide Web Consortium) , jakno np.: CSS, CSS2, JavaScript, DOM, HTML4, XHTML, ëtd…. , a: Je nót dodac, że : IE 4, IE 5, IE 5.5, IE6, jakno ë Netscape 4.x nie trzimią sã za baro sztandardów W3C . Z IE familiji robi to nôlepi wersëjô 5.5 ë do tegò le jegò wersëjô na MAC’a.

Wiôldżim plusã K-Meleon‘a je króm kòmpatibilnosce ze sztandardama W3C na gwës to, że je gò mòżno téż letkò zrëszëc na starszëch kòmpùtrach, co bëło dlô mie wôżne przë welowaniém przezérnika do dolamczënkù na kaszëbsczi.
Kòl kùńca 2002 rokù stałe dlô mie do welaceji na platfòrmã Windows (z “czëstëch” przezérników bez dodatkòwëch òptacëji jakno e-mailowô programa ëtp):

  • Phoenix (pòzdze Firebird – terô znôny jakno Firefox)
  • Beonex Communicator
  • ë K-meleon

Continue reading