Dragonia Magazine nr. 8

Kaszëbsczi Linux w Dragonia Magazine

Dzysô pòkôzôł sã nôslédny 8 numer dôrmôk linuksowégò cządnika w pòlsczim jãzëkù Dragonia Magazine. Je to ò tëli dlô naji czekawé, że zamëkô òn w se dłudżi artikel Macieja Rutecczégò ò kaszëbsczim Linukse z cëskã na wëdowiédzã ò dolmaczënkù òkrãżô KDE ë téż kąsk ò dolmaczënkù Firefoxa przë jaczim téż robimë. W procëmnoce do artikla w “Gazeta Wyborcza”, ò jaczim ma rëchli pisôlë, je to nié òglowò nacéchòwónô tematika, le kònkretnô ë rzetelnô wëdowiédzô ò naji robòce, a téż zrozmiale napisónô – za co jesma redakcëji Dragòniji wdzãczny.

Króm tegò bënë nachôdô sã wiele jinszëch pòmòcnëch artiklów dlô lubòtników Linuksa, jakno n.p. ò flot graficznëm òkrãżém jaczim je e17 z pòmòcama w instalacji na przëmiôrzë Ubuntu 6.10, pòmòce w òbrôbianiém graficzi w GIMPie czë prosti kùrs tegò jakno zrobic szablóna na starnã WWW.

Całi cządnik je do zladënkù z jegò domôcëch starnów

Rôczimë do czëtnictwa.

Michôł Òstrowsczi a Mark Kwidzińsczi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *