Media Wiki – pòsobnô programa w kaszëbsczim jãzëkù

Logò softwôrë MediaWiki

Soft-wôra MediaWiki (http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki) òd wersëji 1.5 mô ju fùlwôrtwôrtny kaszëbsczi interefejs

Nawetka żle ju w zôstni wersëji 1.4 kaszëbsczi bëł ju bënë, to tak pò prôwdzé le w baro spòdlowim dzélu – terô ju to wëzdrzi jinaczi ë mòżemë pisac smiało ò nowi kaszëbsczi programie.

Co to je na MediaWiki?

Je to programa do zrechtënkù internétowëch starnów na ôrt Wikipedijë, dze to spòlëzna (wikszó czë mnészô) je w sztãdze robic razã nad jedną internétową ùdbą, zjinaczac ë pòprôwiac tekstë, czë téż dodôwac nowé.

MediaWiki pòwstała jakno wspiarcé dlô ùdbë Wòlny Encyklopediji Wikipedijô ë jakno takô je téż wëchôdô. Je òna darmôk ë ùżëcziwónô wedle reglów wòlny licencëji GNU GPL, co òznôczô w skódzenim tëli, że kòżdi mòże jã brëkòwac ë nié mùszi za to niżódnëch detków płacëc.

Jak dońc do kaszëbsczégò interfejsu ë co to taczégò je ?

Pò zladowanim programë MediaWiki z http://www.mediawiki.org/wiki/Download, trza wprzód jã rozpakòwac (n.p. jinszą darmôk programą jakno 7zip – http://www.7-zip.org/) ë przeczëtac lopk INSTALL, w jaczim dokładno bënë stoji co ë jak nót nastôwic. Je ò tim w néce dosc wëdowiédzë w pòlsczim jãzëkù, stądka nié bãdã tuwò ò tim dali pisôł. Co dlô naju je wôżné, to to, że òb czas instalacëji je mòżno wëbrac z dłudżi lëstë jãzëków, w jaczich mòże robic MediaWiki, téż kaszëbsczi ë tuwò ju mómë ten naji kaszëbsczi interfejs. Pò skùńczoni instalacëji chôdô całô internétowô starna z ji nawigacëją, bôczënkama czë nôkôzama wnet w 90% pò kaszëbskù.

Je to na dzys dzéń nôcekawszô programa w kaszëbsczim jãzëkù.

Wôrt je pamiãtac ò tim, że pòwstała òna przë jedni z nôwokszich swiatowich ùdbôw (Wikipedia), co baro pòdnoszi ji wôrtnotã.

To czë Kaszëbi bãdą ji brëkòwac do dzejaniégò w internéce czas pòkôże.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *