Media Wiki – pòsobnô programa w kaszëbsczim jãzëkù

Logò softwôrë MediaWiki

Soft-wôra MediaWiki (http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki) òd wersëji 1.5 mô ju fùlwôrtwôrtny kaszëbsczi interefejs

Nawetka żle ju w zôstni wersëji 1.4 kaszëbsczi bëł ju bënë, to tak pò prôwdzé le w baro spòdlowim dzélu – terô ju to wëzdrzi jinaczi ë mòżemë pisac smiało ò nowi kaszëbsczi programie.

Co to je na MediaWiki?

Je to programa do zrechtënkù internétowëch starnów na ôrt Wikipedijë, dze to spòlëzna (wikszó czë mnészô) je w sztãdze robic razã nad jedną internétową ùdbą, zjinaczac ë pòprôwiac tekstë, czë téż dodôwac nowé.

MediaWiki pòwstała jakno wspiarcé dlô ùdbë Wòlny Encyklopediji Wikipedijô ë jakno takô je téż wëchôdô. Je òna darmôk ë ùżëcziwónô wedle reglów wòlny licencëji GNU GPL, co òznôczô w skódzenim tëli, że kòżdi mòże jã brëkòwac ë nié mùszi za to niżódnëch detków płacëc.

Jak dońc do kaszëbsczégò interfejsu ë co to taczégò je ?

Pò zladowanim programë MediaWiki z http://www.mediawiki.org/wiki/Download, trza wprzód jã rozpakòwac (n.p. jinszą darmôk programą jakno 7zip – http://www.7-zip.org/) ë przeczëtac lopk INSTALL, w jaczim dokładno bënë stoji co ë jak nót nastôwic. Je ò tim w néce dosc wëdowiédzë w pòlsczim jãzëkù, stądka nié bãdã tuwò ò tim dali pisôł. Co dlô naju je wôżné, to to, że òb czas instalacëji je mòżno wëbrac z dłudżi lëstë jãzëków, w jaczich mòże robic MediaWiki, téż kaszëbsczi ë tuwò ju mómë ten naji kaszëbsczi interfejs. Pò skùńczoni instalacëji chôdô całô internétowô starna z ji nawigacëją, bôczënkama czë nôkôzama wnet w 90% pò kaszëbskù.

Je to na dzys dzéń nôcekawszô programa w kaszëbsczim jãzëkù.

Wôrt je pamiãtac ò tim, że pòwstała òna przë jedni z nôwokszich swiatowich ùdbôw (Wikipedia), co baro pòdnoszi ji wôrtnotã.

To czë Kaszëbi bãdą ji brëkòwac do dzejaniégò w internéce czas pòkôże.

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

return top

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô. Czëtôj wicy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamkni