Starnë Gduńska w kaszëbsczi wersëji

Starnë Gduńska w kaszëbsczi wersëji - przédnô starna

21 lëpińca szło przeczëtac na starnach Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, że ju mòże òbôczëc starnë gdansk.pl w kaszëbskòjãzëkòwi wersëji.
Starnë òstałë ùsôdzoné przë wespółrobòce Ùrzãdu Garda Gduńska ë ZK-P (kòòrdinatorã bëł tuwò Jack Fópka), a dolmôczóma starnów bëlë: Róman Drzéżdżón Tomôsz Fópka, Zbigniew Jankòwsczi – jaczi zrobilë to za darmôka, co mëszlã, że je wôrt pòdsztrëchnąc, jakno ë to, że je to pierszô samòrządowô internetowô starna w kaszëbsczim jãzëkù.

Zamkłoscë są dolmaczënkama pòlsczi wersëji, a sóm dolmaczënk je (pòdle mie) tak przërëchtowóny, że wnet kòżdi (téż pòlskòjãzëkòwi czëtińc) mòże gò zrozmiec – jak dlô mie to kąsk felëje kaszëbsczich archaizmów, jaczé to baro zbògôcają kaszëbsczi jãzëk. Mòże przë ti lekturze dozdrzec téż, że je òna ùsôdzonô przez lëdzi z różnëch nórceków Kaszëb (zdrzë n.p.: òdemkłi ë òtemkłi) – co mie prawie nie przeszkôdzô, a nawetka zbògôcô starnë.
Pisënk ùtrzëmóny na starnach wëdôwô sã bëc òpiarti na tim co bédëje  E. Gòłąbk (zdrzë n.p. pąkt)
W dzélu na starnach mómë jesz kąsk pòlsczégò (n.p. w stopce, czë w nowinach – te slédné òstaną na gwës w tim jãzëkù), czë téż anielsczégò w bòczny nawigacjowi listwie (zdrzë: main page)
Generalizëjąc mòże napisac, że całownota robi dobré wrażénié ë że aż szkòda, że òsta tak mało dostrzérzonô.

Baro niékònsekwentné je w ti ùdbie wedle mie wëbiérk pòddomenë.
Ze starnów gdansk.pl kòżdô pòddomena, w jinszëm jãzëkù jakno pòlsczi, je òpiartô na jãzëkòwi skrodzënie (zdrzë: en, de, ru, fr, es).
Kòżdô ???????????
Në nié….za wëjimkã kaszëbsczi wersëji!
Ë tak pò darmôka mòże “wklepiwac” csb.gdansk.gda.pl, bò kaszëbsczi je na pòddomenie z zôczątkã kaszebe do jaczi dońdzemë klëkając na kaszëbską fanã.
Pierszi rôz jak móm to òbôczoné, to mie zarô je jednô mëszla do głowë przëszłô: to przez strach przed absurdalnëma zarzutama co do Kaszëbów (tipiczné: separatizma, òderwanié ët.p. głëpòtë) doprowadzëłë do niébrëkòwaniô skrodzënë “csb” jakô je doch znormòwónô ë ùżëwónô w szeroczim swiece (zdrzë n.p. csb.wikipedia.org).

Kąsk je mie żôl, że sómi ùcékómë òd tegò co wëapartniô naji jãzëk, a co z niżódną separatizmą nie je sparłączoné le z prostima normama, jaczé trzëmôją sã równo wszëtczich jãzëków.

Jakbë na tich, pòdle mie, cziles niedorobieniów nie wzérac, je to baro ùdałô ùdba ë gratulëjã tuwò wszëtczim co sã do ni mają przëłożoné !!!

Kaszëbskòjãzëkòwé starnë mòżeta òbôczëc na: kaszebe.gdansk.gda.pl

 1. jesz co do wëbiérku pòddomenë: zazdrze do “GW” z opisem tej starnë; “Strona dostępna jest w pięciu językach obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski i hiszpański) oraz kaszubskim”…
  Në jo, tera me mòme trzë sorte jãzëków: polsczi, cëzy i kaszëbsczi.

 2. Në jo, to jesz jeden przëmiôr na to, bë brëkòwac skrodzënã csb – jinaczi nigdë nick z tegò nie bãdze, a dolmaczenié, że lepi je promòwac kaszëbsczi jãzëk przez “kaszebe.gdansk…” (jaczé móm ùczëté) sã nie sprôwdza, bò prowôwdzy le do tegò co të w tim artiklu przëòbôczëł.

  Pòzdrówczi (terô) z Nordë

  • kaszuby_org
  • 06/06. 2012 11:09pp

  całownota robi dobré wrażénié ë że aż szkòda, że òsta tak mało dostrzérzonô.

 1. No trackbacks yet.

return top

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô. Czëtôj wicy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamkni