Starnë Gduńska w kaszëbsczi wersëji

Starnë Gduńska w kaszëbsczi wersëji - przédnô starna

21 lëpińca szło przeczëtac na starnach Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, że ju mòże òbôczëc starnë gdansk.pl w kaszëbskòjãzëkòwi wersëji.
Starnë òstałë ùsôdzoné przë wespółrobòce Ùrzãdu Garda Gduńska ë ZK-P (kòòrdinatorã bëł tuwò Jack Fópka), a dolmôczóma starnów bëlë: Róman Drzéżdżón Tomôsz Fópka, Zbigniew Jankòwsczi – jaczi zrobilë to za darmôka, co mëszlã, że je wôrt pòdsztrëchnąc, jakno ë to, że je to pierszô samòrządowô internetowô starna w kaszëbsczim jãzëkù.

Zamkłoscë są dolmaczënkama pòlsczi wersëji, a sóm dolmaczënk je (pòdle mie) tak przërëchtowóny, że wnet kòżdi (téż pòlskòjãzëkòwi czëtińc) mòże gò zrozmiec – jak dlô mie to kąsk felëje kaszëbsczich archaizmów, jaczé to baro zbògôcają kaszëbsczi jãzëk. Mòże przë ti lekturze dozdrzec téż, że je òna ùsôdzonô przez lëdzi z różnëch nórceków Kaszëb (zdrzë n.p.: òdemkłi ë òtemkłi) – co mie prawie nie przeszkôdzô, a nawetka zbògôcô starnë.
Pisënk ùtrzëmóny na starnach wëdôwô sã bëc òpiarti na tim co bédëje  E. Gòłąbk (zdrzë n.p. pąkt)
W dzélu na starnach mómë jesz kąsk pòlsczégò (n.p. w stopce, czë w nowinach – te slédné òstaną na gwës w tim jãzëkù), czë téż anielsczégò w bòczny nawigacjowi listwie (zdrzë: main page)
Generalizëjąc mòże napisac, że całownota robi dobré wrażénié ë że aż szkòda, że òsta tak mało dostrzérzonô.

Baro niékònsekwentné je w ti ùdbie wedle mie wëbiérk pòddomenë.
Ze starnów gdansk.pl kòżdô pòddomena, w jinszëm jãzëkù jakno pòlsczi, je òpiartô na jãzëkòwi skrodzënie (zdrzë: en, de, ru, fr, es).
Kòżdô ???????????
Në nié….za wëjimkã kaszëbsczi wersëji!
Ë tak pò darmôka mòże “wklepiwac” csb.gdansk.gda.pl, bò kaszëbsczi je na pòddomenie z zôczątkã kaszebe do jaczi dońdzemë klëkając na kaszëbską fanã.
Pierszi rôz jak móm to òbôczoné, to mie zarô je jednô mëszla do głowë przëszłô: to przez strach przed absurdalnëma zarzutama co do Kaszëbów (tipiczné: separatizma, òderwanié ët.p. głëpòtë) doprowadzëłë do niébrëkòwaniô skrodzënë “csb” jakô je doch znormòwónô ë ùżëwónô w szeroczim swiece (zdrzë n.p. csb.wikipedia.org).

Kąsk je mie żôl, że sómi ùcékómë òd tegò co wëapartniô naji jãzëk, a co z niżódną separatizmą nie je sparłączoné le z prostima normama, jaczé trzëmôją sã równo wszëtczich jãzëków.

Jakbë na tich, pòdle mie, cziles niedorobieniów nie wzérac, je to baro ùdałô ùdba ë gratulëjã tuwò wszëtczim co sã do ni mają przëłożoné !!!

Kaszëbskòjãzëkòwé starnë mòżeta òbôczëc na: kaszebe.gdansk.gda.pl

3 thoughts on “Starnë Gduńska w kaszëbsczi wersëji

  1. Mark

    Në jo, to jesz jeden przëmiôr na to, bë brëkòwac skrodzënã csb – jinaczi nigdë nick z tegò nie bãdze, a dolmaczenié, że lepi je promòwac kaszëbsczi jãzëk przez “kaszebe.gdansk…” (jaczé móm ùczëté) sã nie sprôwdza, bò prowôwdzy le do tegò co të w tim artiklu przëòbôczëł.

    Pòzdrówczi (terô) z Nordë

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *