Linux OpenSUSE 10.2 ju z kaszëbską klawiaturą

Wëbiérk kaszëbsczi klawiaturë w OpenSuse z GNOME

OpenSUSE 10.2 RC1, jakô pòkôzała sã do zladënkù 23. lëstopadnika, je pierszą linuksową distribùcëją jakô zamëkô ju w se kaszëbsczi ùstôw klawiaturë, niezanôléżno òd tegò czë brëkùjemë KDE czë téż GNOME. Dzãka temù je mòżno terô na prosti ôrt dodac klawiaturã CSB wëbierając jã zwëczajno z przëstãpny lëstë ë ùżëwac kòmpùtra do pisaniô pò kaszëbskù.

Rozszérzenié pòlsczégò lopkù òstało zgłoszoné do Freedesktop.org przez kaszëbsczé karno dolmôczów Ubuntu Linuksa (dzejącé pózdni téż przë KDE) w lëpińcu, a nalazło sã jakno pòprôwka (w wersëji 1.10) 30 lëpińca. Sprawą czasu ju je aùtomatné pòkazanié sã nowi wersëji klawiaturë w nôslédnëch nowëch wëdaniach różnëch distribùcëjów Linuksa.

Pòkazanié sã ti mòżnotë ceszi naji jakno karno dolmôczów ë je przëmiôrã na to, że robòta slédnëch ksãżëców nie jidze na starcenié. Na aùtomatny kaszëbsczi KDE trza bãdze jesz kąsk pòżdac, le ten je ju téż sprawą czasu.

Wëbiérk kaszëbsczi klawiaturë w OpenSuse z KDE

OpenSUSE je wòlną ùdbą wspieraną przez firmã Novell. Wersëjô 10.2RC1 nie je jesz kùńcową ë nie zamôdliwóm narô ji instalacëji, z tą je wôrt pòżdac do 7. gòdnika – na ten dzéń wëznaczoné òstało òpùblikòwanié sztabilny wersëji 10.2.

9 thoughts on “Linux OpenSUSE 10.2 ju z kaszëbską klawiaturą

 1. michol

  Tak żebë ju miec richtich prôwdã, to nie bëło to karno dolmaczów KDE, leno Ubuntu. To prawie dzãka lëdzom z ti distribùcëji më so dowiedzelë co ë jak je nót zrobic bë miec kaszëbsczé klawiaturã ë locale. Ë za to wiôldżé jima dzãka.

  A żebë KDE bëło pò csb, to króm samegò dolmaczënkù, distribùcëje mùszą wëzwëskac locale, a mést nie są òne jesz distribùowóné w glibc. Pò pòstãpnëm updace glibca na gwës mdze ju lżi dlô chcącëch skaszëbic linuksa.

  Reply
 2. Mark

  “Tak żebë ju miec richtich prôwdã, to nie bëło to karno dolmaczów KDE, leno Ubuntu.”

  OK, terô ju wiem ò co ce szło. Ùproszczenié je blós w pisaniém ò karnie dolmôczów KDE, jaczé pòwstało kąsk pózdni, chòc tak pò prôwdze to są doch ti sami lëdze co ë w Ubuntu – jak zwôł tak zwôł. Kąsk ò tim jak to bëło je na tim ùmiartim 😉 fòrumie

  Reply
 3. Mark

  Widzã, że pò zaktualnieniô online Knoppixa (jô testowôł na wersëji 5.1) pòkôza sã mie do wëbiérkù téż ju kaszëbskô klawiatura.

  Reply
 4. michol

  A za czile lat mdzemë so smiôlë z tegò, że terô ceszi naju nalezenié kaszëbsczi klawiaturë w pòstãpnëch distribùcëjach. Czegò żëczã nama baro… 😎

  Reply
 5. Mark

  Zwëczajnosc

  Jo, ë niech tak bãdze – nama jidze doch le blós ò to bë przëszła w tim zwëczajnosc ë bë ju nad tim wicy nie rozmëszlac czë mòże, czë téż ni, pisac pò kaszëbskù.

  Reply
 6. Ks. Grégòr Ruchniewicz CPPS

  Witóm jinszëch Linuksowców! 🙂 Witôjle Markù! Jô le terô móm nalezóné ną starnã ë baro sã ceszã, że Linux stôwô sã barżi kaszëbsczi. Kò to je nawetka lepi, żle mdzemë rozwijalë opensourcowé programë: to je nie le za darmoka, le jesz dôwô wiãcy mòżlëwòtë! Jô zaczął jem ùżiwac Linuksa łońsczégò rokù ë jem baro zadowòlóny, chòc felëje mie programë np. dlô sinchronizacëji z palmtopã HP. Terô móm Gentoo 2006.1, chòc czãsto robiã téż cos z Knoppiksã. Żôl, że nie dô jesz kluczplatë dlô Gnome’a. Pòzdrôwióm linuksowëch Kaszëbów! 😉

  Reply
 7. Mark

  kaszëbsczi klawiaturë na GNOME, to mòże to zrobic narô z dodomù (bez ekstra instalacëjów) blós na OpenSuse (http://en.opensuse.org/) – òd wczorôj dô ju sztabilna wersëjã ë jem swierzo pò sprôwdzeniém, czë to òstało bënë. Distribùcëjô je pòdle mie dobrô, òd przejãcô ji przez Novell wëgrała wiele w mòjëch òczach. A Gentoo to téż fejn distribùcëjô, chòc ma dolmaczimë (k)ubuntu na kaszëbsczi 🙂 , òczim mòże téż przeczëtac m.jin. na tëch starnach.

  Pòzdrówczi

  Mark

  Ps. Fejn, że Të do tegò kaszëbsczégò nôrcëka zazdrzôł.

  Reply
 8. michol

  Dodac téż je nót, że narô to ma le KDE dolmaczëmë, a GNOME to mòże czej nalezą sã jesz jaczi lëdze chãtni do pòmòcë… Klawiatura dlô Gnome bãdzë za sztërk przistãpnô, distribùcëje mùszã blós wząc nowé lopczi z xorg. Mést z nowim updatem bãdze téż do wëbraniô csb – ë w gentoo ë w fedorze ë ubuntu ë jesz jinëch.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *